Lystro – Vejen til Lyset

Per Brændgaard har udviklet og stiftet en ny spirituel retning, som han kalder LYSTRO – Vejen til Lyset.

Der er som sådan ikke så meget nyt under solen. Det er snarere en ny kombination af allerede eksisterende spirituelle retninger – især kristendom, buddhisme, taoisme og shamanisme.

Det særlige ved LYSTRO er, at medlemmerne opfordres til at bruge mindful kramning, evt. organiseret i en krammeklub, til at udtrykke næstekærlighed, opnå samhørighed og vække den spirituelle energi.

Forside