Mærkesager

Peer Brændgaard og Sundhedsliberalt Folkeparti arbejder primært via ekstra-parlamentær folkeoplysning for disse politiske mærkesager.

Annonce:

Mærkesagerne er listet i prioriteret rækkefølge med de vigtigste eller tidsmæssigt mest presserende listen først.

 1. STOP WHO. Vi ønsker, at Danmark ikke underskriver pandemitraktaten og ændringerne i International Health Regulations ved WHO-mødet til maj 2024. Vi mener, at WHO udelukkende bør have en rådgivende som repræsentant for vaccineindustrien og globalisterne. Mere info: StopWHO.dk.
 2. STOP CORONAVACCINERNE. Vi ønsker, at Danmark øjeblikkeligt stopper med at tilbyde vaccination mod covid-19. Bivirkningsramte skal tilbydes behandling, og de ansvarlige personer bag vaccineskandalen skal efterforskes, retsforfølges og straffes retfærdigt.
 3. STOP TREDJE VERDENSKRIG. Vi ønsker, at Danmark stopper med at støtte Ukraine og Israel og i stedet arbejder for fred samt oplysning om de bedrag, som disse krige er baseret på. Vi mener, at staten Israel bør ophøre med at eksistere; hele området bør være Palæstina med plads til fredelig sameksistens for både muslimer, jøder og kristne.
 4. NY GRUNDLOV. Vi ønsker, at det danske folk udarbejder en ny grundlov eller forfatning, der definerer Danmark som et demokratisk folkestyre. Samtidig bør domstolene adskilles fra justitsministeriet.
 5. STOP CENSUR. Vi ønsker, at Danmark tager den grundlovssikrede ytringsfrihed alvorligt og aktivt bekæmper alle former for censur, herunder forsøg på at forbyde såkaldt “misinformation” og “hadtale”, som blot er pænere ord for censur.
 6. STOP NORMALISERING AF VANVID. Vi ønsker, at Danmark holder op med at normalisere vanvid i form af transkønnethed og relaterede mentale forstyrrelser. Mennesker med disse forstyrrelser eller identiteter skal behandles med respekt, men normaliseringen af vanviddet skal stoppe. Vi mener, at det er særligt vigtigt at beskytte børn mod nogle voksnes kønsmæssige eller seksuelle forstyrrelser, herunder pædofili.
 7. STOP CBDC. Vi ønsker, at kontanter bliver bevaret i Danmark, og at alle danske planer om at indføre CBDC (Central Bank Digital Currency) eller tilsvarende stoppes.
 8. BEFRI PRESSEN. Vi ønsker, at al statsstøtte til pressen i Danmark stoppes. Det inkluderer hele DR samt mediestøtten til den øvrige presse. I en overgangsfase skal information fra den statsstøttede presse tydeligt mærkeres som sådan, ligesom der er krav om, at annoncer i medier tydeligt mærkeres som annoncer.
 9. MERE UDDANNELSE I PROPAGANDA. Vi ønsker, at propagandastudier bliver etableret som en kandidat- og masteruddannelse i Danmark. Propagandastudier bør endvidere integreres i uddannelse og efteruddannelse af journalister.
 10. BEFRI PENGENE. Vi ønsker, at Danmark træder ud af centralbanksystemet og i stedet begynde at udstede egne penge underlagt national kontrol og understøttet af en konstant værdi som f.eks. guld.
 11. BEFRI LÆGEMIDDELSTYRELSEN. Vi ønsker, at Lægemiddelstyrelsens arbejde med at godkende og overvåge medicin i Danmark bliver gjort økonomisk helt uafhængig af medicalvirksomhederne.
 12. BEDRE BEHANDLING AF OVERVÆGT OG OVERSPISNING. Vi ønsker, at alle danskere, der lider af sundhedsbelastende overvægt og/eller overspisning bør tilbydes samtalebaseret, ernæringspsykologisk behandling. Vi mener, at vægttabsmedicin og kirurgi kun bør tilbydes patienter, hvor den primære behandling har været ineffektiv.
 13. FULD LEGALISERING AF CANNABIS OG SVAMPE. Vi ønsker fuld legalisering af cannabis og psilocybin-svampe.
 14. MERE SUNDHEDSFORSKNING I STRÅLING. Vi ønsker, at Danmark går forrest med forskning i sundhedsvirkninger af elektromagnetisk stråling fra bl.a. 5G, metoder til at reducere risikoen for evt. skadevirkninger og metoder til at identificere og hjælpe mennesker med særlig sårbarhed overfor stråling.
 15. BEDRE EFTERFORSKNING. Vi ønsker, at politiets kompetencer til og mulighed for at efterforske mistanker om kriminalitet hos personer internt i magtapparatet forbedres. Som led i dette bør Den Uafhængige Politiklagemyndighed nedlægges og erstattes af Folkets Politi, der bl.a. kan efterforske mistanker om kriminalitet udført af personer i politiet.
 16. STOP KARAKTERMORD PÅ MÆND. Vi ønsker, at karakter- og justitsmord på heteroseksuelle mænd i Danmark stoppes. Vi mener, at MeToo-krænkelseskulturen har gjort det for let for forstyrrede eller ondsindede kvinder at ødelægge mænds liv med udokumenterede påstande og sammenblanding af følelser og handlinger.
 17. KRAV OM DEKLARATION AF MEDLEMSKAB AF LOGER. Vi ønsker, at der indføres et krav om, at alle personer i magtfulde offentlige erhverv skal deklarere, hvis de er medlem af en loge som f.eks. Frimurerlogen eller en religiøs kult som f.eks. Chabad Lubavitch med demokratitruende ideologier.
 18. STOP OVERBESKYTTELSEN AF JØDER. Vi ønsker, at det enorme ressourcespild til kronisk politibeskyttelse af jøder i Danmark stoppes. De må ringe 112 som andre.
 19. BALANCERET OVERVÅGNING. Vi ønsker, at magthaverne overvåges lige så meget af folket, som folket overvåges af magthaverne. Det kan f.eks. ske ved opsættelse af offentligt tilgængelige webkameraer ved alle ind- og udgange af magtens bygninger og kontorer.
 20. SUNDHED OG FRIHED PÅ SKOLESKEMAET. Vi ønsker, at holistisk sundhed og personlig frihed skal indgå i større grad i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

STØT MÆRKESAGERNE MED EN DONATION:

MOBILEPAY 335544

Politik-forside

Politik per Brændgaard

Annonce: