Medieoversigt

Alle de statsstøttede massemedier i Danmark har siden coronaens indtog i 2020 udøvet massiv censur overfor alle eksperter, der har en fundamentalt anderledes opfattelse af coronaen end regeringen. De samme medier har samtidig tilsyneladende helt frivilligt valgt at skifte fra journalistik til propaganda om corona og mange andre emner.

Hvad gør man så, hvis man ønsker at følge med?

Jeg kan bl.a. anbefale nedenstående liste af medier, journalister og frihedskæmpere, som efter min opfattelse udfører reel, magtkritisk journalistik og/eller frihedskamp. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis er enig med alt, hvad de ytrer. Listen omfatter kun organisationer og personer, der har en selvstændig platform uafhængig af de censurerede, sociale medier. Listen er i alfabetisk rækkefølge.

Der findes derudover også mange gode medier m.v., der desværre kun er på Facebook eller YouTube. Jeg vil gerne slå et slag for, at vi bevæger os væk fra de kontrollerede platforme og over til hjemmesider, som vi selv har kontrollen over.

Kontakt mig, hvis du har et tip om en hjemmeside, der mangler på listen.


Viden & Vurdering

Ernæring & Sundhed