Metoder

SMÅ SKRIDT

Små skridt-metoden går ud på at ændre vaner og livsstil via små, gradvise ændringer i sundhedsfremmende retninger, hvor den enkelte med udgangspunkt i egne, sædvanlige vaner selv bestemmer og prøver sig frem til sunde, bæredygtige ændringer. Små skridt er de ændringer, som den enkelte selv oplever som små.

Små skridt som vægttabsmetode virker ved at skabe negativ energibalance, der bliver større og større, efterhånden som den samlede livsstilsændring bliver større og større. Det slutter med en stabilisering af kropsvægten og fedtdepoternes størrelse ved et nyt, lavere niveau, når kroppen er i neutral energibalance igen som følge af det naturlige fald i energiomsætning, når kroppen er blevet mindre. Størrelsen af vægttabet og dets stabilitet afhænger af den konkrete efterlevelse af de små skridt over tid.

Små skridt som vægttabsmetode er ikke en slankekur. Det er en slankekurs.

Referencer om små skridt

MINDFUL SPISNING

Mindful spisning er spisning med bevidst nærvær drevet af kærlig venlighed og reguleret af sult, sanselighed og nydelse. Det handler om at koncentrere sig om maden, mens man spiser den og mærke efter, om man egentlig er fysisk sulten. Det omfatter bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik.

Mindful spisning regulerer kropsvægten og leder til sundere madvalg drevet af kærlig selvomsorg. Det leder til et sundere forhold til maden og kroppen med mere nydelse og mindre stress.

Mindful spisning modvirker spiseforstyrrelser som overspisning, underspisning,  slankekure og forbud. Mindful spisning skaber et naturligt, afbalanceret forhold til stress-spisning og lyst-spisning.

Mindful spisning kan bruges som sund slankemetode, men principperne i mindful spisning kan lige så vel bruges som sund fedemetode. Det afhænger af den enkeltes udgangspunkt.

Mindful spisning kan indføres i hverdagen på en effektiv, realistisk og bæredygtig måde ved hjælp af små skridt. Mindful spisning kan indgå som et af flere principper i en samlet slankekurs.

Referencer om mindful spisning