Mindful Kramning

Google-annonce:

Mindful Kramning er et sæt af retningslinjer og meditationer til udvikling af bevidst berøring med kærlig-venlighed.

Mindful Kramning-konceptet kobler mindfulness på kærlig berøring og kram i bred forstand.

Fundamentet er basal meditation, hvorefter den meditative opmærksomhed og intention kombineres med fysisk berøring og nærkontakt.

‘Kram’ forstås bredt som alle former for kærlig berøring inkl. alle former for kærlig fysisk berøring og kærlig åndelig berøring i alle retninger inkl. rettet mod den enkelte selv. Der er således tale om et holistisk koncept med den krammende bevidsthed som det centrale aspekt.

Rent fysisk går krammespektret teoretisk set hele vejen fra kram på afstand helt uden fysisk kontakt til meget intim, seksuel berøring.

Mindful Kramning er en oplagt praksis for par, der ønsker at bruge den intime relation til sundhedsmæssig og åndelig udvikling. Det kan også bruges som kompetence og teknik til forskellige former for professionel berøringsbehandling, f.eks. krammeterapi, ligesom det kan foregå organiseret i private grupper, f.eks. som krammeklubber.

Mindful Kramning bør altid kombineres med bevidst kommunikation om lyster og grænser. Evnen til at respektere er lige så vigtig som evnen til at kommunikere lyster og grænser.

Mindful Kramning indgår som en central praksis i Lystro.

Koncepter

Google-annonce: