Mindful Kramning

Mindful Kramning er et sæt af retningslinjer og meditationer til udvikling af bevidst berøring med kærlig-venlighed.

Mindful Kramning-konceptet kobler mindfulness på kærlig berøring og kram i bred forstand.

Fundamentet er basal meditation, hvorefter den meditative opmærksomhed og intention kombineres med fysisk berøring og nærkontakt.

‘Kram’ forstås bredt som alle former for kærlig berøring inkl. alle former for kærlig fysisk berøring og kærlig åndelig berøring i alle retninger inkl. rettet mod den enkelte selv. Der er således tale om et holistisk koncept med den krammende bevidsthed som det centrale aspekt.

Mindful kramning er en oplagt praksis for par, der ønsker at bruge den intime relation til åndelig udvikling. Det kan også bruges som kompetence og teknik til forskellige former for professionel berøringsbehandling.

Mindful kramning som adfærd kan defineres som kærlig-venlig berøring med bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik med fuld accept af tanker, følelser og kropsfornemmelser. Denne praksis udvikler indsigt i lyster og grænser samt evnen til at kommunikere disse.

Koncepter