Mindful Spisning

Mindful Spisning er et ernæringspsykologisk koncept udviklet i samarbejde mellem psykolog Uffe Damborg og ernæringsekspert Peer Brændgaard.

Mindful Spisning som koncept er et sæt af vejledninger og meditationsinstruktioner, der sigter mod at udvikle mere mindful spisning i hverdagen.

Mindful spisning som adfærd er at spise med opmærksomt nærvær fra øjeblik til øjeblik med fuld accept af sult, sanselighed og nydelse.

Mindful Spisning-konceptet kan anvendes til behandling af overvægt, overspisning, ortoreksi og madstress i form af slankekure eller andre unødvendigt strenge madregler. Konceptet kan også bruges til at fremme intuitiv spisning, sund nydelse og hele den indre regulering i hverdagen. Det kan også benyttes til spirituel udvikling.

Instruktionen omfatter disse guidede meditationer:

  • Basal meditation: åndedrætsmeditation, mindfulness-meditation og meditation på kærlig-venlighed (foregår siddende)
  • Mindful spisning-meditationer: sultmeditation, frugtmeditation, buffetmeditation, nydelsesmeditation, mæthedsmeditation og overspisningsmeditation (foregår primært siddende)

Du kan læse meget mere om Mindful Spisning i de to bøger, som Damborg & Brændgaard har skrevet om emnet:

  • Mindful Spisning: Vægttab med nærvær og nydelse. Pretty Ink 2012.
  • Mindful Eating Awareness: Weight Loss With Wisdom. Nothern Light Press 2014. AMAZON

Koncepter


Discover more from pB

Subscribe to get the latest posts to your email.