Misbrug af afhængighed

Det er min erfaring, at begrebet ‘afhængighed’ alt for ofte bliver misbrugt. Der ses bl.a. i en række populære, men selvopfundne og uvidenskabelige diagnoser som ‘sukkerafhængighed’, ‘sex- og kærlighedsafhængighed’ og ‘motionsafhængighed’.

Man bruger her begrebet ‘afhængighed’ bevidst eller ubevidst til at skabe en skadelig forståelse af et fænomen. Man kan være afhængig af fysiske stoffer som alkohol og heroin (der opbygges tolerance, man skal have mere og mere, og man får abstinenser, når man stopper), men man kan ikke være afhængig af hverken sukker, sex, kærlighed eller motion på den måde. Man kan bevidst eller ubevidst misbruge det, men ‘misbrug’ er noget fundamentalt andet end ‘afhængighed’. Vi skal være meget påpasselige med vores valg af begreber, da det er sproget, der skaber vores virkelighed.

Alt, der kan bruges, kan også misbruges.

Et problem ved at kalde folk afhængige af noget er, at det flytter magten fra den enkeltes bevidsthed og frie vilje til det stof eller den aktivitet, som man påstås at være afhængig af. Dermed bliver folk fastholdt i illusionen om afhængighed. Uanset hvad problemet er eller ikke er, så består vejen i at udvikle det enkelte menneskes bevidsthed om, hvad der foregår. Den enkelte er et subjekt og en aktør. Ikke et objekt. Ikke et offer.

Når man kalder folk afhængige, så flytter man også magten til behandleren, kuren eller antabussen. Det kan nogen have økonomiske interesser i (det fastholder mange faggruppers identitet og relevans), men det er ud fra et humanistisk perspektiv dybt uetisk. Og spirituelt set dybt krænkende.

Ved at hjælpe folk til at udvikle bevidsthed så kan man levere den eneste rigtigt effektive og bæredygtige hjælp indenfor sundhed: hjælp til selvhjælp. Via bevidsthed kan den enkelte opdage, om der er noget, man misbruger. Det kan meget vel være, at man misbruger både mad, motion og sex. Det kan også være, at man simpelthen bare misbruger begrebet ‘afhængighed’. Det kan ske både hos professionelle og klienter, men her kan bevidsthed heldigvis også hjælpe til at tænke klart. Den typiske gevinst, man får ud af at kalde andre ‘afhængige’ er, at det styrker ens eget ego og følelse af autoritet.

Der er mange reelle afhængigheder. Altså ting som man ikke kan klare sig uden. De fleste mennesker er f.eks. afhængige af ilt, søvn og vand. 🙂

Misbrug af afhængighed

Skriv et svar