Mission #1

Oplysning om fejl i systemet

Det danske og globale sundheds- og samfundssystem indeholder en række alvorlige fejl, der kræver belysning. Vi lever desværre nu i en verden, der er baseret på bedrag, der truer vores sundhed, frihed, fred og velstand som mennesker og virksomheder. Corona er et eksempel på, hvordan bedrag har banet vejen for sundhedsfascisme med gigantiske, skadelige konsekvenser. Sundhed er i det hele taget blevet et af de mest misforståede og misbrugte begreber i moderne politik, dvs. i den udvidede betydning af ‘politik’ som alle former for udøvelse af magt og autoritet i samfundet. Sandheden om sundhed er, at ægte sundhed er baseret på frihed og helhed, og det kræver en helt anden tilgang end den for tiden herskende. Folkeoplysning baseret på gammeldags journalistik, videnskab og efterforskning er det eneste middel mod den dybe, skadelige politik og organiserede kriminalitet. Der er ingen myndigheder eller autoriteter, der kommer og redder os, da de er en integreret del af det problematiske system. Vi er derfor nødt til at redde os selv og vores børn og børnebørn via viden og kritisk tænkning. Det handler bl.a. om at forstå, hvad propaganda er, og at det stadigvæk findes i det moderne samfund. Propaganda er organiseret, overtalende kommunikation. Mange tror, at det er noget, der hører fortiden til, men propaganda lever desværre i bedste velgående også i dag, men metoderne er blevet mere sofistikerede. Det særlige ved moderne propaganda er, at den er ekstremt velfinansieret og omfatter en strategi om at gå med modstanden, hvorved dem, der kan og vil tænke ud af boksen, bliver lokket i psykologiske fælder med nye løgnehistorier, ligesom frontpersonerne bliver forsøgt ødelagt med karaktermord. Der er derfor vigtigt at oplyse om bedrag på begge sider af sandheden, dvs. både mainstream og konspirationsteori, ligesom det er vigtigt at forstå, hvordan karaktermord kan udføres.

Mission