Mission 1

1. ÆGTE SUNDHED med frihed, helhed og bevidsthed

Ægte sundhed er fysisk, mental og social velvære. Det er en subjektiv tilstand og ressource. Ægte sundhed kræver frihed, helhed og bevidsthed. Falsk sundhed er alt, der udgiver sig for at være sundhed, men som i virkeligheden er noget andet – måske ligefrem det modsatte. Falsk sundhed kan f.eks. omfatte overdrevet fokus på biologisk sundhed, som så på den anden side forringer den mentale og sociale sundhed og derved den samlede sundhed. Falsk sundhed er misbrug af sundhed, som ofte tjener magtmæssige formål. Corona er et aktuelt eksempel på dette. Politik – forstået bredt som alle former for magtudøvelse i samfundet – er et uundgåeligt aspekt af sundhed. Ægte sundhed er at være hel og at have så meget fysisk, mental og social velvære som muligt. Det kræver en helhedsorienteret (holistisk) tilgang til sundhed og til de konkrete elementer, der bør indgå i en sundhedsplan. Per Brændgaard oplyser om ægte sundhed hele vejen rundt, og han bekæmper falsk sundhed i alle dens forklædninger, herunder den igangværende corona-fascisme, der især truer frihed som central værdi i al ægte sundhed.

Mission