Mission-19

Per Brændgaard (PB) og Sundhedsliberalt Folkeparti (SLFP) arbejder ud fra en samlet mission – kaldet Mission-19 – bestående af disse overordnede temaer og konkrete punkter:

Frihed i sundhed og sundhed i frihed

 • Sundhed er at have det så godt som muligt – fysisk, mentalt og socialt. Det omfatter bl.a. at være så fri som muligt – fysisk, mentalt og socialt. Sundhed uden frihed kan blive en sygdom (en lidelse) for både den enkelte og for samfundet. PB & SLFP oplyser om sundhed med frihed, helhed og evidens.
 • Frihed er et eksistentielt grundvilkår, som det er usundt at flygte fra via rigide sundhedsregler. Frihed omfatter friheden til både at vælge mere og mindre sundt, og den individuelle frihed til dette valg er altid vigtigere end sundheden. PB & SLFP oplyser om det eksistentielle samspil mellem sundhed og frihed.

Covid-19, sygdomsforebyggelse og frihed

 • Det er vigtigt at forebygge alvorlig sygdom, herunder også alvorlig covid-19-sygdom, men det må aldrig ske med tvang, hverken direkte eller indirekte tvang, herunder tvang til test, vaccination, mundbind og nedlukning. Sygdomsforebyggelse skal altid være evidensbaseret og foregå ved en kombination af individrettet oplysning og strukturelle ændringer, der gør de sygdomsforebyggende valg til de lette valg – og altid baseret på frivillighed. PB & SLFP overvåger coronapolitikken og oplyser om bedrag, manipulation og tvang.
 • Frygt for covid-19 eller andre sygdomme må aldrig misbruges til at indføre totalitarisme i nogen form, ej heller totalitarisme forklædt som biosikkerhed eller sundhed. Det enkelte menneskes ret til at leve frit og dermed risikere sygdom skal altid respekteres. PB & SLFP overvåger sundhedspolitikken og oplyser om misbrug af sygdomsfrygt.
 • Covid-19 har skævvredet opfattelsen af sundhed, sygdom og forebyggelse. Der skal fornyet fokus på, hvad sundhed reelt er samt frihedsbaseret forebyggelse af de mange andre sygdomme, herunder de sygdomme som man kan risikere ved at følge de totalitære krav til covid-19-forebyggelse. PB & SLFP oplyser om frihedsbaseret og helhedsorienteret sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Bedre behandling af overvægt med frihed

 • Mennesker med sundhedsskadelig overvægt skal tilbydes behandling, der er baseret på individuel frihed og en helhedsorienteret, respektfuld tilgang. Behandlingen skal ikke primært sigte på vægttab, men på sundhedsfremme. PB & SLFP oplyser om bedre behandling af overvægt.

Befrielse af pressen fra regeringen

 • Pressen skal befries økonomisk fra regeringen, så vi kan få en reelt fri og magtkritisk presse i Danmark. Det omfatter total stop af mediestøtten og lukning af DR. PB & SLFP udfører og støtter magtkritisk journalistik og oplyser om propaganda i statsmedierne.

Dobbelt beskyttelse mod terror

 • Alle skal beskyttes både mod reelle terrorangreb og mod politisk misbrug af truslen om terror. Politisk misbrug af terror omfatter bl.a. indførelse af den totalitære stat forklædt som sikkerhed og beskyttelse i stedet for efterforskning af mistænkte blandt dem, der opfattes som ofre for terror. PB & SLFP oplyser om politisk misbrug af terror.

Stop for dansk deltagelse i angrebskrige

 • Danmark skal fortsat have et effektivt Forsvar, men misbruget af Forsvaret til Angreb skal stoppe. Dette misbrug sker via propaganda, der fremstiller en aggressor som et offer, der fortjener forsvar, hvorved den militære intervention fra Danmark så reelt bliver et angreb. PB & SLFP oplyser om propaganda i forbindelse med krig.

Dobbelt beskyttelse mod klimakatastrofer

 • Miljøet skal sikres og forbedres, men frygt for klimakatastrofe må ikke misbruges politisk f.eks. til at presse landbrug og andre erhverv med så store grønne afgifter, at de tvinges til at lukke og sælge til store globale opkøbere. PB & SLFP oplyser om politisk misbrug af klimafortællingen.

Bedre beskyttelse af børn mod voksnes seksualitet

 • Børn skal beskyttes mod seksualisering og seksuelle overgreb fra voksne, herunder den seksualisering der indgår i LGBTQ+-propaganda samt de overgreb, der indgår i afpresning af eller etablering af loyalitet blandt magtfulde voksne. PB & SLFP oplyser om elitære netværk og systemer baseret på seksuel mishandling af børn.
 • Forskningen og oplysningen i pædofili og andre motiver for seksuel mishandling af børn skal forbedres med henblik på bedre beskyttelse mod alle former for seksuelle overgreb. PB & SLFP oplyser nuanceret om pædofili og de andre motiver og omstændigheder, der kan drive voksne til seksuel mishandling af børn.

Overgang til nyt og bedre pengesystem

 • Der skal etableres et nyt, retfærdigt og frihedsbaseret pengesystem, hvor dem, der på globalt plan har ophobet de største formuer i det nuværende, bedrag-baserede pengesystem, ikke får overført rigdom og magt. PB & SLFP oplyser om problemerne ved det nuværende system og The Great Reset.

Bedre sundhedsforskning i nye teknologier

 • Nye teknologier, der teoretisk set kan påvirker mennesker sundhed, som f.eks. 5G, skal gennemgå ordentlig og uafhængig forskning i sundhedsmæssig sikkerhed, før de bliver rullet ud. PB & SLFP oplyser om eventuelle problemer i evidensgrundlaget for den sundhedsmæssige sikkerhed ved nye teknologier.

Bedre retssikkerhed for heteroseksuelle mænd

 • Kvinder skal beskyttes mod seksuelle overgreb fra mænd, men mænd skal også beskyttes mod psykosociale overgreb fra kvinder, som kvinder kan kan foretage drevet af forskellige motiver via falske påstande om overgreb i en ubalanceret krænkelseskultur. PB & SLFP oplyser om sager, hvor mænd er blevet udskammet og udstødt af fællesskabet som følge af lovlig, heteroseksuel adfærd.

Bedre beskyttelse mod overgreb og opgør med krænkelseskultur

 • Alle mennesker skal beskyttes mod overgreb, og personer, der begår overgreb, skal have en retfærdig rettergang og straf. Alle voksne skal ligeledes have ret til udtrykke deres seksualitet og kønsidentitet frit, så længe deres udtryk ikke forvolder skade på andre. Problemet ved den nuværende krænkelseskultur er bl.a., at subjektive følelser af at være fornærmet m.v. hos den ene part bliver opfattet som bevis på objektivt overgribende handlinger hos den anden part. Alle har ret til at blive beskyttet mod overgreb, men det er umuligt at blive beskyttet mod at føle sig krænket i en fri verden, ligesom det er umuligt at blive beskyttet mod alle andre ubehagelige følelser. Det er vigtigt med denne skelnen mellem krænkelse som individuel følelse og krænkelse som overgribende handling af almen karakter. I en krænkelseskultur kan følelsen af at være krænket uafhængigt af den objektive handling derimod – bevidst eller ubevidst – misbruges til ytringer fra en falsk offerposition, der reelt set er objektive overgreb i sig selv. PB & SLFP oplyser om de demokratiske problemer ved krænkelseskulturen, og hvordan alle parter kan beskyttes mod både den ene og den anden type overgreb.

Fri cannabis

 • Cannabis skal legaliseres til sundhedsfremmende formål defineret af den enkelte bruger. PB & SLFP oplyser om de sundhedsmæssige egenskaber ved cannabis, herunder både virkninger og bivirkninger.

Bedre beskyttelse mod misbrug af religion

 • Religionsfrihed skal afbalanceres med religionsoplysning for at beskytte mod misbrug af religion til terror, sammensværgelse, bedrag, undertrykkelse, racisme, had og overherredømme. PB & SLFP oplyser om religiøse opfattelser, der kan misbruges til personskadelig terror og kriminalitet.

Forbud mod påvirkning fra hemmelige loger og globalistiske netværk

 • Hemmelige loger og globalistiske netværk kan påvirke danske magthavere på måder, der skader folkets interesser. Dette kan modvirkes ved at forbyde alle i offentlige magtpositioner at være medlem af hemmelige loger og deltage i globalistiske netværk. PB & SLFP oplyser om hemmelige loger, globalistiske netværk og hvordan de påvirker magthavere i Danmark.

Mere Jesus og næstekærlig politik

 • Jesus fra Det Nye Testamente var og er også en rollemodel for retfærdighed i politik. Han er endvidere allerede skrevet ind i Grundloven. PB & SLFP oplyser om Jesus Kristus som politisk rollemodel i dialog med andre religioner og med henblik på en spirituelt inspireret, næstekærlighed politik.

Afskaffelse af monarkiet

 • Det fremgår meget tydeligt af Grundloven, at Danmark ikke er et demokratisk folkestyre. Kongehuset har alt for meget magt, også selvom magten primært udøves gennem kongelige tjenere i form af ministrene. PB & SLFP oplyser om de demokratiske problemer ved Grundloven, og hvordan vi kan bevæge Danmark fra elitestyre til folkestyre.
 • Monarkiet skal overgå til museumsaktivitet, mens der udarbejdes en ny forfatning, der gør Danmark til et regulært folkestyre baseret på direkte nærdemokrati. PB & SLFP samarbejder med andre politiske aktører, der ønsker denne transformation af vores nation.

Hvad mener du om Mission-19? Er der noget, du ville ændre, slette eller tilføje? Du kan frit skrive, hvad du mener i kommentarer herunder.


Sundhedsliberalt Folkeparti

Om Per Brændgaard

Tilmeld
Besked om
guest

15 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Birthe Søndergard
tirsdag, 19 juli 2022, 17:15 17:15

hej Per
Jeg kan kun være enig med dig,på alle punkter, tak for at du er så god til at formulere dig , det er jo ikke os alle der har den evne
kærlig hilsen
Birthe Søndergaard

Catrina Osment
Catrina Osment
tirsdag, 19 juli 2022, 19:25 19:25

Kære Per, det lyder godt altsammen og jeg er enig i dine punkter.
Hilsen Catrina Osment

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 21:28 21:28

Stærkt arbejde. Og meget rørende faktisk. Kan man tilføje: KONTANTER skal genindføres som gyldigt betalingsmiddel overalt. Nationalbanken skal genoptage produktionen af kontanter. (Stoppede vist i 2018?) FM båndet Skal ALDRIG lukkes. (Ved internetnedbrud skal vi have en fungerende radio) Internet backbone skal sikres. DK har vist nok kun et jo et undersøisk kabel. Hvis man ved hvor det går på land på den jyske Vestkyst, så kan man bare sabotere det. Et forudsigeligt problem. Offentlighedsloven, der omhandler begrænsning af AKTINDSIGT skal rulles tilbage til reel aktindsigt. Hjemmeværnet skal have ammunitionen tilbage. Pengeskabelsen skal overgå til staten. “Hvidvaskloven” skal afskaffes. Den… Read more »

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 21:32 21:32

QR KODEN “MARK OF THE BEAST” og microchipping må ALDRIG gøres obligatorisk.

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 21:41 21:41

Spærregrænsen til Folketinget OPHÆVES. Enhver borger skal kunne opstilles i hele Danmark uden stillere. PARTIERNES LISTEBOGSTAVER FJERNES. STOP for love fra EU. SKRIV EN NY REPUBLIKANSK GRUNDLOV. Frimureriet og lignende forbydes.

Last edited 27 days ago by Jens Angelsgaard
Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 22:54 22:54

Yderligere forslag: Den nye lov om, at borgere IKKE må filme poltiet rulles tilbage. Borgerne skal have et RETSKRAV på at kunne dolumentere politiets arbejde i det offentlige rum. Hemmelige retssager som den imod Lars Findsen forbydes igen. Bandepakkerne fra pakkebanden, Terrorlovene fra lovterroristerne og pandemibestemmelserne fra Epedemikerne afskaffes. / Direkte demokrati indføres. AL SKAT gøres frivillig ligesom Kirkeskat. Hvis man ønsker at bruge skoler og biblioteker fx så vælger man selv at betale Kirke, skole, biblioteksskat. Borgerne skal have et RETSKRAV på en lang Videreregående uddannelse til mastergraden. Karakterskalaerne må kun ændres een gang hver århundrede. Stop karakterkaos! Danmarks… Read more »

Last edited 27 days ago by Jens Angelsgaard
Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 23:15 23:15

Ambassaderne skal yde hjælp til danskere i problematiske situationer i udlandet. Der er et kæmpe og meget velkendt problem med de danske ambassaders arrogance overfor danske statsborgere. Fx kendt fra 2004 Tsunamien i det Indiske Ocean. Danmark udtræder af Green Deal, COP 15 og alt hvad der har med “klimamål” aKa “produktions-destruktionsmål” og Klimaløgnen at gøre. Mænd skal sikres samværd med deres børn. ALLE fra den tidligere “STATSFORVALTNING” afskediges fra alle offentlige embeder for al tid. Særlig og omfattende Straffelov for offentligt ansatte indføres.DUP Den Uduelige Politiklage myndighed nedlægges. En særlig politikontrol myndighed uafhængig af alt Politi oprettes. Dommerstanden er… Read more »

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 23:26 23:26

Flere forslag: Danmark genoptager produktionen af olie og gas fra dansk territorie således, at vi er selvforsynende indtil 2042. Danmark indgår aftale om dansk ret til 12% af omsætningen af al fremtidig råstofudvinding fra Grønlandsk territorie, som kompensation for bloktilskuddene. Danske politikere og offentligt ansatte FORBYDES på nogen måde og under nogen omstændigheder at associere sig med Gruppe Bilderberg, World Economic Forum, Den Trilaterale Komission, CFR. EU-CFR, Club of Rome, udenlandske efterretningstjenester af enhver art, NGOer financieret af finansfyrster som fx Bill Gates og George Soros.

Last edited 27 days ago by Jens Angelsgaard
Jens Angelsgaard
onsdag, 20 juli 2022, 11:46 11:46

Smukt! Takker, bukker og najer!

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 23:33 23:33

For at fremme den MULTI-KULTURELLE UDVIKLING i Danmark sættes der en stopper for forværringen af det TVE-KULTURELLE SKISMA i Danmark – det sker ved et total stop for flere flygtninge-/indvandrere-/migranter fra den islamiske kulturkreds. Dem, der er her er velkomne. Politiet skal ophøre med at terrorisere flygtninge og indvandrere.

Jens Angelsgaard
tirsdag, 19 juli 2022, 23:35 23:35

Danmark ophører med deltagelse i ANGREBSKRIGE.

Jens Angelsgaard
onsdag, 20 juli 2022, 20:50 20:50

Stort du!

Peter Balland
torsdag, 21 juli 2022, 18:57 18:57

Forfatningsdomstol?

Mere sundhed

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x