Mission #2

Oplysning om holistisk sundhed

Der er ikke noget mystisk ved holistisk sundhed. Det betyder bare helhedsorienteret med fokus på samspil og bevidsthed. En helhedsorienteret tilgang til sundhed behøver ikke være en uvidenskabelig tilgang. Tværtimod er der solid evidens for, at sundhedens forskellige komponenter spiller sammen, og at den menneskelige bevidsthed og frihed er en realitet. Holistisk sundhed starter med at forstå, at sundhed er fysisk, mental og social velvære. Da velvære er et subjektivt fænomen, så er sundhed subjektivt og ikke noget, der kan måles med fysiske måleapparater. Det kræver bevidsthed overhovedet at vide, hvor sund man egentlig er, og det er kun den enkelte selv, der via sin bevidsthed, kan besvare spørgsmålet om sundhed. Det konkrete arbejde med at udvikle holistisk sundhed drejer sig derfor især om at udvikle den enkeltes iboende sundhedsbevidsthed. Det kan man bl.a. gøre via coaching (med de rigtige spørgsmål) og meditation (med den rette guidning). Når det kommer til konkret handling, så kan sundhedsfremme se meget forskelligt ud fra individ til individ.

Mission