Mission #3

Behandling af overvægt og overspisning med accept og forståelse

Den konventionelle behandling af overvægt og overspisning er i større eller mindre grad baseret på fordømmelse og flugt. Det kan give gode, overfladiske behandlingsresultater på kort sigt, men problemerne har det med at vende tilbage før eller siden. Den alternative behandling af overvægt og overspisning er baseret på radikal accept og dyb forståelse. Det leder til indsigten, at det kun er muligt at lave små, gradvise ændringer, hvis de skal være bæredygtige. Det leder også til et mere positivt syn på problemet, der i sig selv kan reducere lidelsen. Små Skridt og Mindful Spisning er konkrete metoder til behandling af overvægt og overspisning baseret på accept og forståelse.

Mission