Mission 9

9. JESUS/YESHUA i verden og ånden

Danmark er på papiret et kristent land, og de fleste borgere er medlem af en kristen kirke. Det kniber derimod gevaldigt med at udleve og mærke ånden af Jesus på en måde, der giver mening for moderne mennesker. Per Brændgaard vil gerne bidrage til en opdatering af det kristne budskab med fokus på både Jesus som den bibelske figur og Yeshua som spirituelt fænomen, der kan opleves direkte af alle, der åbner sindet og er klar. Per Brændgaards beskedne bidrag har to sider, der spiller sammen med hinanden, og som af forskellige grunde er blevet undertrykt frem til i dag: Jesus som politisk rollemodel og Yeshua som ånd.

Mission