Ny sundhed

Per Brændgaard er drevet af en vision om NY SUNDHED for alle. Det omfatter en ny forståelse af, hvad sundhed er og nye metoder til at hjælpe sig selv og andre til mere sundhed. Det er samtidig et opgør med gamle sundhedsopfattelser og -metoder. Det er et paradigmeskifte i sundhed, der er relevant for både private, professionelle og virksomheder.

Ny sundhed er holistisk sundhed

Ny sundhed er holistisk, dvs. helhedsorienteret. Det omfatter både fysisk, mental og social sundhed. Det omfatter også seksuel og spirituel sundhed, ligesom det inkluderer hensyn til dyr, miljø og planet.

Ny sundhed er et middel til at leve det gode liv. Det er ikke det gode liv i sig selv men netop kun et middel. Et vigtigt middel. Ny sundhed dyrker derfor ikke sundheden fanatisk som en religion. Hvad det gode liv er, må den enkelte selv finde ud af.

Ny sundhed er velvære, energi og frihed til at leve livet. Velvære er en tilstand af glæde og nydelse. Energi er lyst og overskud. Frihed er en oplevelse af at kunne gøre, hvad man vil uden andre hæmninger end de fysiske love og en god etik. Ny sundhed er en tilstrækkelig grad af velvære, energi og frihed på alle planer – både fysisk og mentalt – til at leve et meningsfuldt liv med en høj grad af livskvalitet.

Holistisk sund livsstil

Ny sundhed sætter et bredt fokus på livsstil og sundhed. Det handler stadigvæk om kost, rygning, alkohol og motion – de velkendte KRAM-faktorer – men det handler også om supplerende livsstilsfaktorer såsom stress, søvn og slank.

Ny sundhed handler ikke kun om KRAM som en forkortelse for kost, rygning, alkohol og motion. Det handler også om det direkte kram, altså kærlig berøring til at øge oxytocin og den psykosociale sundhed. Bevidst, fysisk, ikke-seksuel berøring er den mest oversete faktor i den gamle opfattelse af sundhed.

Ny motivation for sundhed

I den gamle opfattelse af sundhed er langsigtede sundhedsmål og rationel viden om fysiologisk sundhed den primære motivation. Moralen er, at sundhed kræver hårdt arbejde, selvkontrol, afsavn og lidelse, men den langsigtede virkning er det hele værd. Det ses mest tydeligt indenfor kost, motion og vægttab.

Ny sundhed inkluderer den gamle motivation, men den er underordnet i forhold til den nye, primære motivation.

Ny motivation på niveau 1 (det vigtigste niveau) er kærlighed. Det vil sige den ubetingede, spirituelle kærlighed, der bl.a. leder til kærlig selvomsorg på alle områder. Individuel sundhed er kærlig selvomsorg.

Ny motivation på niveau 2 er procesmotivation. Det er alle de gode grunde til at gøre det sunde udover selve sundheden. Det er, når man spiser sundt, fordi det smager godt og er let tilgængeligt. Det er, når man går, fordi man skal et sted hen, og fordi man synes, det er en god oplevelse at gå.

Den gamle, rationelle og langsigtede motivation er nede på en tredje plads, hvor den stadigvæk spiller en rolle i det samlede motivationsmix.

Ny sundhed uden stress

Der er to store problemer ved det gamle syn på sundhed. Det første problem er lav adhærens på langt sigt. Adhærens er et sundhedsfagligt begreb, der dækker over, hvorvidt en person gør de sunde ting, som hun ønsker at gøre. Alt for mange holder op med at følge kostprogrammet, motionsprogrammet, slankeprogrammet, osv. Det fører ikke til varige vaneændringer og dermed ikke varige sundhedsforbedringer.

Det andet problem er sundhedsstress. Ud over at folk ikke gør, som de får besked på, så bliver de samtidig mere stressede af alle de strenge regler, forbud og påbud om sundhed, f.eks. om kost, motion og kalorier. Resultatet af et sundhedsprojekt indenfor det gamle paradigme er ofte, at folk vender tilbage til deres gamle, usunde vaner, hvor den eneste varige ændring er mere selvbebrejdelse, skyld og skam. Kort sagt: øget sundhedsstress. Det gør sundhed til en ekstra kilde til stress ud over alt det andet i arbejdet, hverdagen og livet, der kan virke belastende, så folk simpelthen kan risikere at gå ned med stress, fordi de prøver på at leve sundt på en forkert måde.

Ny sundhed uden stress er godt for både den enkelte, for arbejdspladsen der investerer i sundhed for medarbejderne og for samfundet, der får meget mere reel sundhed for pengene.

Ny sundhed.

Ny sundhed til gavn for alle.

 

Udrensning af falsk sundhed

Ny sundhed omfatter en mental udrensning af falske opfattelser af sundhed for at skabe energi og frihed til at arbejde med reel sundhed på en ny måde.

Her er nogle eksempler på falskhed i sundhed:

 • Sund mad er hjemmelavet mad. Sandheden er, at det ikke i sig selv har nogen betydning for sundheden, om maden er hjemmelavet eller udelavet.
 • Motion skal drives af fornuft og ikke af lyst. Sandheden er, at når man slipper fornuften, så dukker lysten op til andre former for motion, der også er sunde.
 • Fedt på kroppen er usundt. Sandheden er, at man sagtens kan være sund med en del sul på kroppen, og man kan blive sundere uden at blive tyndere.
 • Overspisning er en dårlig vane. Sandheden er, at overspisning er en god vane (det giver ro), der samtidig kan have bivirkninger (for mange kalorier).
 • Der findes gode og dårlige vaner. Sandheden er, at der findes vaner og valg med forskellige, samtidige konsekvenser, der ikke handler om moral.
 • Sundhed er god underholdning. Sandheden er, at sundhed som underholdning i medierne primært fremmer fremmer sundhedsstress og -forvirring.
 • Sundhed er hårdt arbejde. Sandheden er, at sundhed er velvære, energi og frihed, og man kan leve sundt på måder, der ikke opleves som hårdt arbejde.

En sund kurs

Ny sundhed er ikke en ny kur, hvor alle skal gøre det samme. Ny sundhed er en ny kurs, hvor mange forskellige veje kan føre til sundhed. Kunsten er at finde de veje, der er effektive og bæredygtige for den enkelte, og det kan være meget forskelligt fra person til person. Det er derfor vigtigt med en meget individuel tilgang til sundhedsfremme.  Men det handler for alle om at slå autopiloten fra, vælge sig frem og tage et lille skridt ad gangen i retning af mere sundhed. Små skridt over lang tid kan føre til store resultater.

Ny bevidsthed

Ny sundhed kræver øget bevidsthed:

 • Øget bevidsthed om hvad sundhed er, og hvad sundhed ikke er
 • Øget bevidsthed om skadevirkningerne fra det gamle syn på sundhed, f.eks. diktatur, kontrol og vold
 • Øget bevidsthed om hverdagens mange små valg
 • Øget bevidsthed om hvordan man egentlig har det med de forskellige valgmuligheder, f.eks. forskellige sunde madvarer og forskellige former for motion
 • Øget bevidsthed om lidelse og nydelse
 • Øget bevidsthed om individuelt ansvar og frihed
 • Øget bevidsthed om kroppens signaler
 • Øget bevidsthed om den spirituelle kærlighed, der skal drive sundheden

Den menneskelige bevidsthed er den centrale ressource i ny sundhed. Arbejdet med sundhedsfremme er først og fremmest åndeligt arbejde for at vække den enkeltes sundhedsbevidsthed. Alle har den. Den skal bare vækkes og holdes vågen. Samtale, coaching og meditation er effektive metoder til at øge sundhedsbevidstheden.

Gevinster ved ny sundhed

Fordele for den enkelte:

 • Mere sundhed på en lettere måde
 • Mindre sundhedsstress
 • Mere frihed
 • Mere energi til både arbejde og fritid
 • Mere velvære i hverdagen

Fordele for arbejdspladser:

 • Sundere medarbejdere på en måde, hvor alle kan være med
 • Mindre stress som følge af sundhedsindsatser
 • Mere energi til reelt arbejde i stedet for at spilde energien på unødvendigt hårdt sundhedsarbejde
 • Færre udgifter til sundhedsdiktatorer
 • Større overførsel af læring fra sundhed til arbejdsrelevante områder