Nye perspektiver på sundhed

De fleste tror, at de ved, hvad sundhed er. Men de fleste tager fejl.

Sundhed blev i tidernes morgen defineret som en tilstand af optimal velvære fysisk, mentalt og socialt – og mere end blot fravær af sygdom og lidelse. Det, mange har brug for, er derfor måske ikke så meget nye perspektiver, men gode, gamle perspektiver på sundhed.

Den herskende opfattelse af sundhed i dag er, at “sundhed” enten handler om at undgå sygdom for enhver pris, eller også er sundhed blevet kuppet af skønhedsmani eller præstationsræs. For mange er sundhed også gået hen og blevet en ny religion eller en ny politisk supermagt, der bliver misbrugt af skruppelløse magthavere – og hvor konsekvenserne er mindre i stedet for mere sundhed til folket.

Hvis man ønsker at forbedre sin sundhed, så har det fundamental betydning, at man ved, hvad sundhed egentlig er, og hvad sundhed egentlig ikke er. Først derefter kan vi have en meningsfuld dialog om, hvad man konkret kan gøre, og hvordan man konkret kan gå frem i retning af mere sundhed. Det er som at bygge et højhus; man må starte med at lægge et solidt fundament, før man begynder at bygge etagerne oven på. Og nogle gange er det nødvendigt at rive huset ned og starte forfra.

Når man har forstået, hvad ægte sundhed er, så kan man gå videre til hvordan – altså strategier og metoder til at fremme sundhed. Man kan ødelægge selv den bedste velvære-orienterede sundhedsopfattelse med en lidelses-baseret metode.

Lad mig her i punktform opsummere 10 centrale bevægelser i paradigmeskiftet fra falsk til ægte sundhed – både i indhold og fremgangsmåde:

  1. Mere helhed og mindre ensidighed
  2. Mere proces og mindre mål
  3. Mere subjektivitet og mindre objektivitet
  4. Mere indre-styring og mindre ydre-styring
  5. Mere frihed og mindre kontrol
  6. Mere forskellighed og mindre ensretning
  7. Mere lethed og mindre lidelse
  8. Mere heartcore og mindre hardcore
  9. Mere nu og mindre i morgen
  10. Flere små skridt og færre for store skridt

Det leder til en konkret sundhedsmetode, hvor den enkelte aktiverer sin naturlige, iboende sundhedsbevidsthed, accepterer sine sædvanlige vaner og derfra tager små skridt ud ad meningsfulde veje – på en ny sund kurs.

De små skridt kan med fordel suppleres med små puf, hvor omgivelserne hjælper med at gøre de sundere valg lettere i hverdagen for den enkelte person – helt fri for forbud, fanatisme og tvang. Det leder til sundhed uden stress til glæde og gavn for både den enkelte og for den organisation, der finansierer sundhedshjælpen.

Flere nye perspektiver

Oplysning om sundhed