Ordbog: sunde ord om holistisk sundhed

Den Sunde Ordbog

Velkommen til Det Sunde Ordbog om holistisk sundhed udarbejdet og redigeret af Per Brændgaard.

Ordbogen indeholder nye ord, der burde findes i det danske sprog, så vi kan tale om holistisk sundhed på en meningsfuld måde. Ordbogen indeholder også velkendte ord med nye, sundere betydninger.

Den Sunde Ordbog af Per Brændgaard

DEN SUNDE ORDBOG

Alkohold: at holde op med at indtage alkohol.

Cirkelven: en ven, du har haft et intimt forhold med, og som du nu er venner med.

Elsker: en person, der elsker, og som er elsket.

Elskerforhold: forhold mellem personer, der elsker hinanden.

Energi: 1) fysisk enhed (kJ, kcal), 2) subjektiv oplevelse af overskud, 3) bevidsthedsenergi oplevet i kropsfornemmelser.

Energisex: gensidig udvikling af bevidsthedsenergi via polariteten mellem den maskuline og den feminine pol.

Fast food: hurtig mad.

Heling: at gøre hel.

Intuitiv motion: 1) at dyrke den motion, som man kan mærke er gavnlig og at lade være med at dyrke den motion, som man kan mærke er skadelig, 2) individuel, sund motion med frihed og selvbestemmelse uden regler og programmer.

Intuitiv spisning: 1) at spise den mad, som man kan mærke er gavnlig og lade være med at spise den mad, som man kan mærke er skadelig, 2) individuel, sund kost med frihed og selvbestemmelse uden regler og programmer.

Intuition: ikke-analytisk viden og indsigt.

Junk food: dårlig mad.

Holistisk: helhedsorientere.

Kram, fysisk: 1) omfavnende berøring, 2) alle former for kærlig berøring.

Kram, åndelig: intentionen af kærlig venlighed.

Krammemeditation: den formelle praksis af mindful kramning.

Krammeterapi: kærlig samtale og berøring med udgangspunkt i klientens ønsker, behov og evt. problemer.

Krammeven: en ven, som du har en høj grad af kærlig, ikke-seksuel berøring med.

Krammeven+: en krammeven, som du også har bevidst seksuel berøring og/eller udvikling af polaritetsenergi med.

Kramning: den bevidste dyrkelse af kærlig berøring.

Kur: et tidsafgrænset behandlingsprogram.

Kurs: et ikke-tidsafgrænset program baseret på bevidsthed og små skridt.

Kæreste: en elsker med aktivering af kærestenormerne.

Kærlighed: at ønske det bedste for en anden, som man ønsker det bedste for sig selv, fordi man genkender sig selv i den anden (kær lighed).

Kærlig venlighed: 1) dybtfølt godhed, 2) ubetinget, begærfri, ikke-seksuel kærlighed, 3) spirituel, universel kærlighed.

Lyst: motivation for nydelse.

Lækkersulten: lyst til at spise uden fysisk mavesult.

Lækkertørstig: lyst til at drikke uden tørst efter vand.

Madstress: oplevelse af pres som følge af for strenge krav og normer om mad.

Mavesulten: fysisk sult med en kropsfornemmelse af hul i maven og fysisk mathed.

Mindful kramning: bevidst berøring med kærlig venlighed.

Mindful motion: motion med bevidst nærvær drevet af kærlig venlighed.

Mindful sex: sex med bevidst nærvær og kærlig venlighed.

Mindful spisning: spisning med bevidst nærvær drevet af kærlig venlighed.

Motion: bevægelse af kroppen for sundhedens skyld (delmængde af bevægelse).

Motionsbulimi: anvendelse af motion i stedet for opkastning som kompensation for overspisning

Motionsstress: oplevelse af pres som følge af for strenge krav og normer om motion.

Motivation: drivkraft for handling, forandring og valg.

Motivation, integreret: forening af virkningsmotivation og procesmotivation i samme adfærd.

Motivation, proces: motivation mhp. at være i gang med aktivitet.

Motivation, virknings-: motivation mhp. at opnå en virkning bagefter.

Nydelse: oplevelse af velvære, glæde og behag.

Ortoreksi: sygelig optagethed af rigide regler om fysisk sundhed, herunder kost og motion

Overspisning: at spise mere mad end der er fysisk sult til.

Polyamorøs: en kærlighedsstil hvor man ved at elske flere elsker den enkelte mere.

Relationscirklen: model for den gradvise udvikling af kærlige, nære relationer.

Selvomsorg: 1) at give sig selv og sin krop omsorg, 2) kærlighed som drivkraft for sundhed.

Sex: lystdrevet og nydelsesfuld berøring af kønsdele og/eller gensidig udvikling af polaritetsenergi.

Single: en person, der ikke har en fast kæreste eller ægtefælle.

Slank: 1) kropstilstand med lav vægt og fedtprocent, 2) følelse af glæde og tilfredshed med egen krop.

Små skridt: 1) gradvis forandring, 2) konkrete valg og handlinger på en bevidst kurs.

Stress-spisning: spisning for at reducere stress.

Sundhed: en tilstand af fysisk, mental og social velvære og energi.

Sundhedsstress: oplevelse af pres som følge af for strenge krav og normer om sundhed.

Ven, envejs-: en person, som du ønsker det bedste for, selvom det ikke er gengældt.

Ven, tovejs-: en person, som du ønsker det bedste for, og som ønsker det samme for dig.