Ortoreksi

Ortoreksi er sygelig sundhedsfanatisme, der bl.a. kan komme til udtryk ved et overdrevent og tvangspræget fokus på sund kost. Ortoreksi kan også omfatter andre dele af den sunde livsstil, bl.a. motion.

Ortoreksi er et sundhedsproblem, når de mange regler og krav om sundhed medfører stress, angst, depression, social isolation og/eller fysiske symptomer som følge af fejlernæring og/eller overtræning.

Ernæringsterapi mod ortoreksi fokuserer på at aflære den rigide enten/eller-tænkning om kost og sundhed og samtidig fremme en mere en fleksibel tænkning, der stemmer overens med ernæringsvidenskaben. Klienten vil således ikke blive mindre, men derimod mere sund af ernæringsterapi.


Problemløsning

Mere sundhed