Ost er hverken sundt eller usundt

En ny meta-analyse af 9 prospektive befolkningsundersøgelser med i alt 21.365 dødsfald viste, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor meget ost man spiser og mortalitet. Mortalitet er risikoen for at dø i en given tidsperiode.

Eller med andre ord: Ost er hverken sundt eller usundt. Ost er neutralt. Det er altså ligegyldigt for din sundhed, om du spiser det eller lader være. Generelt set.

I undersøgelsen brugte forskerne død af alle årsager som et samlet mål for den langsigtede, fysiske sundhedseffekt af ost. Sundhed er dog meget mere end at udsætte døden, og der er individuelle forskelle, der gør, at ost kan øge eller reducere sundheden hos den enkelte. Det er også vigtigt at huske på, at ost og mælk er to forskellige fødevarer med bl.a. laktose til forskel. Individuel kostrådgivning om mælk bør derfor både se på den enkeltes sundhedsprofil og selve typen af mælkeprodukt.

Reference:
Tong X, Chen GC, Zhang Z, et al. Cheese Consumption and Risk of All-Cause Mortality: A Meta-Analysis of Prospective Studies. Nutrients 2017 Jan 13;9(1).

Skriv et svar