Krammehormonet oxytocin

Når du krammer inderligt, afslappet og længe i en rar og tryg atmosfære, så begynder din hjerne at udskille stoffet oxytocin. Det er et hormon og et nervesignalstof, der har gennemgribende virkning på organismen. Når du krammer igennem, så mærker du hurtigt, hvordan velvære, energi og ro spreder sig. Virkningen kan mærkes allerede efter 10 sekunder, men det er først efter 10 minutters bevidst kramning, at du for alvor mærker dybden i effekten.

Effekten af kramning kan minde om at tage et bevidsthedsudvidende, narkotisk stof. Effekten af ”stoffet” er forskellig fra person til person. Nogen oplever mest den dybe ro og komplette afstressning af krop og sind, når de ligger i et langt og dejligt kram. Andre oplever hovedsageligt den intense nydelse og vitale energi, der strømmer gennem organismen, når de tager ”K”.

Oxytocin er et berøringshormon. Hjernen udskiller det ved berøring, og hormonet motiverer os til berøring. Det kan skabe en positiv spiral med mere og mere berøring og mere og mere oxytocin, men man kan også blive fanget i en negativ spiral med isolation og oxytocin-mangel. Talrige videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet har vist, at et liv isoleret fra fysisk kontakt med andre mennesker øger risikoen for sygdom og tidlig død. Kramning er en måde at få et forholdsvis hurtigt fix i en travl hverdag, hvor man i øvrigt ikke har mulighed for at røre ved andre hele tiden.

Lad mig her liste bare nogle få af krammehormonet oxytocins mange sunde virkninger: sænker angst og uro, øger mod og nysgerrighed, beroliger og søvndysser, fremmer heling af sår og virker anti-inflammatorisk. Oxytocin kan tilmed virke slankende ved en kombination af tre virkninger: øget stofskifte, fedtforbrænding og mæthed.

Oxytocin er vigtig for både kvinders og mænds sundhed. Kvinder er mere tilbøjelige til at kramme, fordi de får mere ud af det rent fysiologisk. En kvinde danner dobbelt så meget oxytocin ved et kram, som en mand gør, selvom de krammer i lige lang tid. Det skyldes forskelle i kønshormoner. Det betyder, at en mand har behov for dobbelt dosis kram for at blive lige så krammesund som en kvinde.

Kramning, oxytocin og sundhed

Kramning, når det foregår på den rigtige måde og under de rigtige omstændigheder, øger mængden af hormonet oxytocin i kroppen.

Kramning er en af flere metoder til at øge oxytocin — og oxytocin er en af flere årsager til, at kramning er sundt.

Den svenske professor i fysiologi Kerstin Uvnäs Moberg giver i bogen The Oxytocin Factor en forskningsbaseret og letlæselig gennemgang af oxytocins mangfoldige sundhedsvirkninger.

Jeg vil her give en oxytocin-oversigt især med udgangspunkt i professor Mobergs formidling af hormonforskningen.

Hvad er oxytocin?

Oxytocin er et hormon, der dannes i hjernen. Derfra bliver det udskilt til blodet, hvor det bliver transporteret rundt til resten af kroppen.

Den primære virkning af oxytocin er, at det fremmer The Calm & Connection system, altså ro og relationer. Dette system udgør en modvægt til stress-systemet, og balance mellem de to systemer har fundamental betydning for vores sundhed.

Oxytocin er det overordnede hormon, der fremmer afstressning, så aktiviteter, der øger oxytocin, er særligt vigtige i forebyggelsen og behandlingen af stress.

Kroppen danner og har behov for oxytocin hele livet igennem. Både kvinder og mænd danner oxytocin, men hormonet virker dobbelt så godt hos kvinder, da det kvindelige kønshormon østrogen fordobler effekten. Mænd har derfor behov for dobbelt dosis kramning og andre oxytocin-fremmere sammenlignet med kvinder. Men mænd har sværere ved at opdage det dejlige i kramning, da den almindelige hverdagskramning er for lidt til at give en mærkbar effekt for en mand. Samtidig forbinder mange mænd kramning med seksuelt forspil, hvilket yderligere kan forhindre mænd i at opleve det fantastiske første fix. Børn og ældre kvinder har på grund af østrogenmangel ligesom mænd et større behov for kramning m.m. for at opnå et tilstrækkeligt oxytocin-niveau i organismen. På den anden side, så kan mænd, børn og ældre måske bedre tåle at kramme meget, uden at få for meget oxytocin. Bivirkningen ved for meget oxytocin er, at man falder i søvn, hvilket dog er en helt harmløs bivirkning.

Der er en klar dosis/respons-sammenhæng mellem omfanget af eksempelvis behagelig berøring og hjernens udskillelse af oxytocin: mere og mere kramning vil føre til større og større udskillelse af oxytocin og gradvis forøgelse af koncentration af oxytocin i blodet.

Oxytocin bliver forholdsvis hurtigt nedbrudt. Hormonet har en halveringstid på 3-5 minutter i blodet. Det er derfor nødvendigt med høje og/eller hyppige doser for at strække virkningen ud over selve den periode, hvor påvirkningen sker.

Mange siger, at man skal kramme i mindst 10 eller 20 sekunder for at få en virkning af kramning med henvisning til udskillelse af oxytocin. Men det er ikke videnskabeligt bevist, at en bestemt dosis kram osv. er “nok”. Endnu et kram eller 1 sekund mere vil føre til endnu mere oxytocin-udskillelse. Den optimale dosis af hverken kram eller oxytocin kendes ikke.

Hvilke virkninger har oxytocin?

Fysiologisk forskning har vist, at oxytocin (og dermed kramning) har disse forskellige effekter:

 1. Mindre stress: puls, blodtryk, muskelspændinger, angst og stresshormoner falder, mens aktiviteten i det afslappende (det parasympatiske) nervesystem stiger
 2. Større stresstolerance: stress bliver mindre skadeligt for organismen
 3. Mere ro: større oplevelse af ro i krop og sind
 4. Større forbundethed: man oplever og føler sig mere forbundet med andre mennesker, dvs. konkret forøgelse af den sociale sundhed via en fysisk aktivitet; man bliver også mere modtagelig for kærlighed og omsorg
 5. Større social nysgerrighed: lysten og modet til at opsøge og være i nære relationer med andre mennesker stiger
 6. Større mod på nyt: modet og nysgerrigheden over for nye og positive oplevelser stiger generelt og ikke kun i relation til andre mennesker
 7. Mere venlig adfærd: oxytocin fremmer venlig og reducerer aggressiv og voldelig adfærd
 8. Bedre søvn: man får lettere ved at falde i søvn efter et skud oxytocin
 9. Bedre tarmfunktion: oxytocin forbedrer mave- og tarmfunktionen, herunder mere ro i maven og bedre optagelse af næringsstoffer; oxytocin fremmer optagelsen af næringsstoffer i tarmen ved underernæring og reducerer optagelsen ved overernæring (dvs. fremme af den dynamiske regulering i forhold til organismens behov)
 10. Højere stofskifte: oxytocin øger organismens varmedannelse og -afgivelse (formentlig med henblik på at kunne varme andre), hvilket omfatter en stigning i forbrændingen
 11. Bedre appetitregulering: oxytocin regulerer appetitten på en dynamisk og individuel måde; appetitten stiger hos folk, der plejer at underspise, og appetitten falder hos folk, der plejer at overspise
 12. Bedre regulering af fedtdepoterne: metabolismen bliver dynamisk reguleret, så der sker øget deponering af fedt ved underernæring og øget frisætning af fedt fra depoterne ved overernæring
 13. Bedre vækst: oxytocin fremmer den generelle vækst og udvikling hos børn
 14. Bedre indlæringsevne: oxytocin påvirker hjernen, så indlæringsevnen forbedres
 15. Bedre heling: oxytocin fremmer helingsprocesser i kroppen, hvilket bl.a. omfatter, at fysiske sår heler hurtigere og bedre
 16. Højere smertetolerance: oxytocin gør, at man bedre kan tolerere fysisk smerte
 17. Fremmer modermælk: oxytocin får modermælken til at løbe hos ammende kvinder, og oxytocin øger dannelsen af ny modermælk
 18. Nedbryder ammefedtdepoter: oxytocin fremmer nedbrydningen af ammefedtdepoterne på balder, hofter og lår hos alle kvinder og ikke kun hos kvinder, der har født børn og ammer
 19. Udskiller væskeophobninger: oxytocin virker vanddrivende som følge af af øget udskillelse af salt og øget dannelse af urin
 20. Mindre saltappetit: oxytocin gør det lettere at følge kostrådet om at spare på saltet, da oxytocin sænker appetitten efter salt
 21. Bedre forplantningsevne: kvinder får lettere ved at blive gravid som følge af øget frigørelse af æg i æggestokkene og øget transport af æg til livmoderen;  mænd får lettere ved at gøre en kvinde gravid som følge af øget produktion og transport af sperm
 22. Forbedret seksualfunktion: lysten og den fysiologiske evne til seksuelt samvær stiger

Hvad skal der til for at danne oxytocin?

Det er ikke alle former for kram og berøring, der fører til øget oxytocin. Kram og berøring kan også have den modsatte effekt, hvis det opleves som koldt, fjendligt og/eller smertefuldt. Hvis berøring skal øge oxytocin, så skal det foregå i den rette sammenhæng og på den rette måde.

Den rette sammenhæng er i en atmosfære at venlighed, afslappethed, varme (både fysisk og menneskeligt), anerkendelse, respekt, frivillighed, klarhed og i rolige omgivelser.

Den rette måde er individuel og afhænger af, hvordan krammet opleves af den enkelte og af relationen mellem krammerne, men disse retningslinjer for berøring vil generelt føre til øget oxytocin:

 • Varme hænder
 • Lang varighed af hvert kram
 • Højt antal kram
 • Høj grad af kropskontakt
 • Hud-mod-hud-kontakt
 • Blødt tøj i materiale som er behagelig at røre ved
 • Let massage, tryk, klem
 • Strygninger
 • Rytmisk bevægelse
 • Støttende og venlig samtale

Mindful kramning består derudover af tre komponenter:

 • Bevidst afslapning i krammet via åndedrættet
 • Bevidst nærvær med berøringssansningen fra øjeblik til øjeblik
 • Bevidsthed om at lade intentionen af kærlig venlighed drive krammet

Hvis man ikke har adgang til en krammeven, så kan man gøre brug af bl.a. disse erstatninger, der også kan øge oxytocin:

 • Kramning med en hund eller et andet kæledyr
 • Kramning med en krammepude
 • Gå til massage eller anden behandling, hvor man bliver berørt
 • Tage et varmt bad
 • Tage varme sokker på
 • Lægge sig under et varmt tæppe
 • Drikke en kop varm te

Hvilke andre virkninger har kramning?

Oxytocin er som sagt kun en af flere årsager til, at kramning er sundt.

Andre fysiske virkninger af kramning:

 • Nydelse med øget opioid-dannelse i hjernen til følge (nydelse er sundt i sig selv og det reducerer stress) — jo mere behagelig kramningen opleves, des større er nydelseseffekten
 • Formentlig også øget dannelse af andre signalstoffer i hjernen såsom serotonin og endorfiner
 • Øget dannelse af fedtvævshormonet adiponektin, som modvirker de skadelige virkninger af for meget fedt i kroppen (dvs. kramning øger kroppens evne til at bære fedtet uden at blive syg af det)
 • Dynamisk kramning er en form for fysisk aktivitet, der øger sundheden via aktivering af musklerne

Andre psykosociale virkninger af kramning:

 • Mindre ensomhed og isolation
 • Mindre stress og øget tryghed som følge af øget oplevelse af social støtte
 • Flere og tættere venskaber mellem mennesker med øget social kapital til følge
 • Mere mening i tilværelsen

Se også siden Bevidst berøring med referencer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.