Holistisk sund livsstil

Mange har hørt om KRAM i forbindelse med sundhed. KRAM er en forkortelse for de fire store livsstilsfaktorer af betydning for sygdom og tidlig død: kost, rygning, alkohol og motion. Disse fire faktorer er særdeles vigtige, men der mangler mange faktorer ud fra et helhedssyn på sundhed. Både ud fra et helhedssyn på den fysiske livsstils indvirkning på den fysiske sundhed og ud fra et helhedssyn på sundhed, der ikke kun omfatter fysisk sundhed, men også mental og social sundhed.

Sundhedskæden KRAMS er et bud på en mere helhedsorienteret oversigt over de forskellige led, der indgår i bevidst sundhed. S står for de ekstra led i sundheden, der alle begynder med S. Det vigtigste S er S for Synergi, da det overordnede formål med sundhedskæden er at skabe en øget synergi mellem sundhedens forskellige komponenter.

 • Kost. Fødevarer, drikkevarer, kosttilskud, spisning og drikning. Næringsstofbehov.
 • Rygning. Aktiv og passiv.
 • Alkohol. Mængde, fordeling og type.
 • Motion. Alle former for bevægelse og bevidst brug af kroppen.
 • Stress. Indretning af livet med et passende niveau af belastninger og afslapninger.
 • Søvn. Søvnens kvalitet og kvantitet i forhold til behov. Nattesøvn, powernap og middagslur.
 • Størrelse. Overvægt, undervægt, vægtfordeling og vægtregulering.
 • Spiseglæde. Det modsatte af spiseforstyrrelse. Det psykisk og socialt sunde forhold til mad.
 • Sex. Erkendelse, udlevelse og tilfredsstillelse af seksuelle lyster og behov.
 • Sol. Den gyldne middelvej. Ikke for meget og ikke for lidt sol.
 • Sanitet og smittestop. Personlig hygiejne og beskyttelse, herunder toiletvaner og håndvask.
 • Skidt. Undgåelse af indtagelse af skidt fra miljøet såsom luftforuening fra lastbiler.
 • Stoffer og stimulanser. Bevidst brug og ikke-brug af bevidsthedspåvirkende stoffer og stimulanser.
 • Sanselighed. Nærvær med krop og sanser.
 • Salighed. Nydelse af spisning, drikning, kramning, musiklytning, osv.
 • Stilhed og sindsro. Perioder uden larm og aktivitet med ren væren.
 • Sammenhæng. Meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed af livet og sundheden.
 • Samhørighed. At høre til i et sympatisk, støttende samvirke med andre mennesker.
 • Syndsforladelse. Given slip på sundhedsfanatismer og moralsk/religiøs sundhed.
 • Selvforglemmelse. At være i flow. At glæde og tjene andre. Godgørenhed.
 • Sjov. At grine og gøre sjove ting, bare fordi de er sjove.
 • Styrke. Udvikling af mental styrke og robusthed.
 • Slid. Sundt arbejde og arbejdsmiljø.
 • Spiritualitet. Fornemmelse af forbundethed med noget større end sig selv og sin krop.

Sundhedskæden KRAMS er et udtryk for evidensbaseret holisme. Det er helhedssyn ud fra videnskabelig viden om de enkelte leds betydninger og samspillet mellem forskellige led i kæden. Målet er at opnå synergi, så de forskellige led fremmer i stedet for at hæmme hinanden. KRAMS er et praktisk redskab i det daglige arbejde med sundhed, der hjælper til at finde de svageste led med de største potentialer til at øge den samlede sundhed. Helhedssynet hjælper også til at undgå overdrevet dyrkelse af enkelte led i kæden på bekostning af den samlede sundhed.

Try eating meditation for free

Mindful eating is eating with conscious awareness of the hunger, sense impressions and pleasure of eating.

One of the key benefits of mindful eating is that you get a lot more pleasure out of the food you eat. And pleasure is healthy. Very healthy. Pleasure reduces stress, increases mental robustness and improves brain function. Pleasure prevents depression and other mental problems.

And just as the British band Depeche Mode sings – “Everybody’s looking for at reason to live / If you’re looking for at reason / I’ve a reason to give / Pleasure, little treasure” – pleasure is meaningful in itself. No matter how the pleasureful activity affects health. Everyday pleasure makes everyday life more meaningful. Mindful eating allows you to extract much more pleasure from the food you eat. Without changing the food you eat. You simply change the way you eat it. You consciously focus your attention on the pure sensing and enjoyment of the food while you are eating it. Withot letting your mind wander away with anything else. You just eat. And remember to be present with your awareness when the pleasure is high. And let go when the pleasure is down to a level where it is not worth eating anymore.

The best way to train mindful eating is to do eating meditations. You can do eating meditations on both main meals and snacks. It doesn’t matter what you eat. Eating meditation is a mental exercise in which you develop your ability to concentrate on eating. Without doing anything else. Without being anywhere else with your mind.

Click here to listen to one of my instructions in eating meditation for free. The meditation instructions last 16 minutes. Have some food ready to eat before you start the exercise.

In your everyday eating you then try to be as mindful as possible with as many mouthfuls as possible. You go on a mindful eating course in which you take small steps towards more mindful eating.

You can follow me on Twitter where I tweet about mindful eating and conscious health in general. My Twitter name is @pleasurehealth.

 

I have started dance walking…

Inspired by a video on youtube with Ben Aaron about dance walking I started experiencing with this crazy kind of exercise myself. And I must say: It’s really fun! It’s a great way to combine walking for transportation with pleasureful dancing. It can also be used to increase the intensity of the physical activity and to use a much larger amount of muscles than regular walking. Læs videre I have started dance walking…

Sundhed med frihed