Om Per Brændgaard

Per Brændgaard er uddannet ernæringsekspert (cand.scient. i human ernæring) fra Københavns Universitet og arbejder som privatpraktiserede ernæringsrådgiver med 27 års professionel erfaring som rådgiver, coach, underviser og konsulent.

Han er tilhænger af en evidensbaseret, helhedsorienteret og frihedsfremmende tilgang til ernæring og sundhed. Den brede, faglige interesse er baggrunden for hans engagement i frihedsbaseret sundhedspolitik. Han har stiftet Sundhedsliberalt Folkeparti, været med til at stifte Forfatningspartiet, og han stiller op til Kommunal- og Regionalvalg 2021 på Frihedslisten.


Forside

Sundhed med frihed