Om Per Brændgaard

Per Brændgaard er selvstændig sundhedsliberalist med en baggrund som cand. scient. i human ernæring fra Københavns Universitet.

Sundhedsliberalisme er sundhed med frihed som både mål og middel – til gavn for både individer og virksomheder.

BIOGRAFI

Per Brændgaard (f. 1971) begyndte allerede at interessere sig for ernæring som teenager. Det førte først til uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom og siden til overbygningsuddannelsen til cand. scient. i human ernæring. Han har arbejdet med ernæring og kommunikation som ansat indenfor bl.a. ernæringsforskning, videregående ernæringsuddannelse og PR-rådgivning.

På et tidspunkt begyndte interessen for ernæring at brede sig ud til de mere psykologiske og spirituelle aspekter ved overspisning, overvægt og sundhed. Det førte til udviklingen af konceptet mindful spisning i samarbejde med psykolog og meditationslærer Uffe Damborg. Det førte også til udviklingen af små skridt-konceptet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Interessen for sundhed som meget mere end mad og vægt førte til udviklingen af konceptet holistisk sundhed med fokus på helhedsorienteret sundhed og selve samspillet mellem de forskellige faktorer. Stadigvæk med fokus på videnskab og evidens. Det førte også til udviklingen af mindful kramning-konceptet med fokus på den sundhedsmæssige betydning af bevidst berøring.

I de senere år har Per Brændgaards udviklingsfokus især været på de politiske aspekter ved sundhed – og de sundhedsmæssige aspekter ved politik. Samt samspillet mellem politik og spiritualitet i sundhedsfremme.

MER’ OM PER