Politik & Spiritualitet

Per Brændgaard opfatter politik og spiritualitet som to sider af samme sag – den udadvendte og den indadvendte side – med det fælles formål at fremme sundhed, frihed, sandhed og retfærdighed.

Per Brændgaard har derfor stiftet både et nyt politisk parti (Sundhedsliberalt Folkeparti) og en ny religion (Lystro), der tager afsæt i en forening af velkendte traditioner om ydre og indre frihed.

Donationer til Sundhedsliberalt Folkeparti hjælper til at finansiere den politiske oplysning på PerBraendgaard.dk samt Per Brændgaards politiske oplysningsarbejde i øvrigt.

Per Brændgaard holder offentlige taler, ofte med brug af komik og satire som middel til at sætte fokus tidens politiske udfordringer. Han har også været involveret i flere politiske retssager.


Priser

Kontakt & Booking

Flere tilbud

Mere sundhed