Politisk mission

Peer Brændgaards sundhedsmission er også en politisk mission, da den handler om at flytte magten og autoriteten i sundheden og dermed livet og hverdagen tilbage til den enkelte, hvor den hører hjemme.

Det er umuligt at arbejde med sundhed uden også at arbejde med politik, uanset om man vil det eller ej. I den brede forståelse omfatter politik nemlig alle former for udøvelse af magt og autoritet i samfundet. Brændgaards politiske mission går bl.a. ud på at øge alle sundhedsaktørers opmærksomhed omkring, at de også er politiske aktører og opfordre til at tage et bevidst standpunkt. Den politiske bevidsthed har i det hele taget brug for at blive udvidet til at omfatte meget mere end spørgsmålet om, hvor man sætter sit kryds. Det handler om at forstå de dybere lagt af magt i det danske og globale samfund.

Både indenfor sundhed og mange andre samfundsområder pågår der i denne tid en global kamp mellem kollektivisme og individualisme. Brændgaards politiske mission er at slå et slag for individualismen og den personlige frihed.

Peer Brændgaards politiske mission er først og fremmest en folkeoplysende mission, hvor han ønsker at gøre opmærksom på vigtige, oversete emner og aspekter.

Et vigtigere politisk spektrum end det fra individualisme (liberalisme) til kollektivisme (socialisme) er spektret fra sandhed til løgn. Den politik, der er baseret på løgn, kan umuligt være sund. Brændgaard mener derfor, at der skal være meget mere fokus på fri og åben debat om, hvad sandheden egentlig er om de magtbærende fortællinger. Det er karakteristisk for sandhed, at den kan tåle fri og åben udveksling af argumenter og beviser, hvorimod løgnen kræver censur. Brændgaard oplyser om medieliteracy (dvs. evnen til at forstå medierne) med særligt fokus på betydningen af propaganda og konspirationsteori. Det er Brændgaards opfattelse af både propaganda og konspirationsteori forhindrer rationel sandhedssøgning.

Det er Peer Brændgaards opfattelse, at de herskende fortællinger om bl.a. slankekure, corona, cannabis, 9/11 og Ukraine er magtfulde løgnehistorier, men han er altid åben for beviser og argumenter for det modsatte. Visionen er at komme tættere og tættere på erkendelse af den fulde sandhed om hvert tvivlsomt emne ved at tillade offentlig debat med henblik på at lade de bedste beviser og argumenter formulere sandhedsbaserede narrativer.

Sandhedsbaseret politik er vejen frem, også selvom sandheden (eller de irriterende spørgsmål og undersøgelser i forbindelse med dens søgning) kan være ildehørt og skabe modstand.


Politik-forside

Mission-forside