Politisk program

Per Brændgaard og Sundhedsliberalt Folkeparti arbejder og oplyser ud fra dette politiske program:


Mærkesag #1: Frit valg om corona

Alle forebyggende og behandlende tiltag mod det nye coronavirus og covid-19 skal være baseret på frit valg.

Frit valg kræver et oplyst grundlag. Det forudsætter bl.a., at den statsfinansierede presse både formidler eksperter, der er for og eksperter, der er imod regeringens coronapolitik. Der skal være en fri, åben og offentlig debat, også selvom mange er bange.

Folket skal også oplyses om andre tiltag – herunder ernæring – der kan forebygge og/eller behandle covid-19, ligesom folket skal oplyses om risikoen for bivirkninger m.v. ved de igangværende tiltag.

Alle restriktioner mod folket i relation til corona – herunder bl.a. mundbind, forsamlingsforbud, lockdown, etc. – skal være frivillige, selvbetalte og uden hverken direkte eller indirekte tvang.

Alle forebyggende tiltag i relation til corona – herunder bl.a. test, vacciner og pas – skal være frivillige, selvbetalte og uden hverken direkte eller indirekte tvang.

Covid-19 skal nedklassificeres, så Epidemilovens bestemmelser ikke længere kan bruges.

Mistanker om organiseret kriminalitet bag coronapolitikken skal efterforskes af en ny myndighed, der er uafhængig af staten.

Det nationale og globale netværk af partier og andre folkelige grupperinger, der arbejder for frihed i sundhed, skal styrkes. Aldrig mere 11/3!


Mærkesag #2: Ytringsfrihed om sundhed

Det skal være straffrit for alle, også producenter og forhandlere, at ytre sig frit om sundhed.


Mærkesag #3: Ny forfatning med frihed

Grundloven skal erstattes med en ny forfatning, der gør Danmark til et frihedsbaseret folkestyre med direkte og lokalt demokrati.

Den nye forfatning skal omfatte en folkestyret efterforskningsenhed, der har magt til at efterforske mistanker om korruption og magtmisbrug i den udøvende og den dømmende magt.


Mærkesag #4: Frihed til børn

Alle børn skal være fri for at blive misbrugt seksuelt eller på anden vis af voksne.

Forebyggelsen af voksnes seksuelle overgreb mod børn skal styrkes via en forskningsbaseret indsats.

Voksne med lyst til sex med børn skal tilbydes tidlig behandling, så deres lyster ikke fører til handling.

Der skal ekstra fokus på det seksuelle misbrug af børn, der foregår via tradition i nogle familier, i nogle kredse af magtfulde personer eller som afpresning.


Mærkesag #5: Fri cannabis

Cannabis og psilocybin-svampe skal legaliseres fuldt ud til alle sundhedsfremmende formål defineret af den enkelte selv.


Mærkesag #6: Seksuel frihed til mænd

Mænds retssikkerhed skal styrkes i sager, hvor mænd er anklaget af kvinder for seksuelle krænkelser.

Det skal være socialt og kulturelt legalt for heteroseksuelle mænd at udtrykke lyst til sex med kvinder.

Det skal være strafbart for en kvinde at anklage en mand for seksuelle krænkelser, hvis kvindens eneste bevis er hendes følelse af at være krænket, uden at manden har gjort noget strafbart.


Opdateret 29. september 2021

Politik & Parti

Sundhed med frihed