Priser og booking

Priser

Priser for at booke Per Brændgaard:

Individuel sundhedsvejledning, 1 time: 500,- kr.

Individuel sundhedsvejledning, forløb 10 timer: 4.500,- kr.

Individuel undervisning, 1 time: 500,- kr.

Individuel undervisning, forløb 10 timer: 4.500,- kr.

Sundhedsvejledning af gruppe, 1 time: 1.000,- kr.

Sundhedsvejledning af gruppe, forløb 10 timer: 9.000,- kr.

Sundhedsvejledende foredrag, 1 time: 1.500,- kr.

Faglig forelæsning, 1 time: 1.500,- kr.


Booking

Sessioner med Per Brændgaard kan foregå som personlige møder eller som videomøder f.eks. via Zoom. Per Brændgaard modtager klienter og kursister efter forudgående aftale på Willemoesgade 31, 4. th., 2100 København Ø.

Kontakt Per for at høre nærmere om ledige tider.

Sundhedsskole

Oplysning om sundhed, eksistens og politik