Holistisk slankecoaching

Jeg tilbyder holistisk slankecoaching som en integreret del af holistisk sundhedscoaching.

Holistisk slankecoaching fokuserer på selve processen med at blive og være slank. Jeg har udviklet en ny, helhedsorienteret tilgang til slankning, der omfatter både det at være fysisk slank og det at føle sig slank.

Du er fysisk slank, når fedtdepoterne i din krop ikke er så store, at det medfører en betydelig forøget risiko for fysisk sygdom. For store fedtdepoter kan øge risikoen for for bl.a. type 2-diabetes og hjertekarsygdom.

Du er følelsesmæssigt slank, når du føler dig let i din krop, og når du føler en høj grad af glæde og tilfredshed med din krop, som den er nu.

At være overvægtig er det modsatte af at være slank. Jeg hjælper mennesker til at komme på en holistisk slankekurs (ikke kur, men kurs) med små skridt, der realistiske i hverdagen og bæredygtige på langt sigt.