Holistisk Slankekurs

Gå fra slankeKUR til slankeKURS og opnå et stabilt i stedet for et forbigående vægttab.

Slankekurs er Små Skridt-metoden anvendt til at opnå varigt vægttab.

Hvor en slankekur har en start- og en slutdato, så er slankekurs en måde til at opnå varig vaneændring og dermed varigt vægttab.

Hvor en slankekur er baseret på at ændre alt på én gang, så går en slankekurs ud på at indføre ændringerne gradvist, langsomt og realistisk. De resulterende kostændringer og dermed vægttab er ikke nødvendigvis mindre på en slankekurs – forskellen ligger primært i selve processen, hvorved ændringerne gennemføres og implementeres i hverdagen og livet.

Hvor en slankekur som regel er baseret på ydre kostregulering (f.eks. via en kostplan), så er slankekurs som regel baseret på indre kostregulering (f.eks. via samtale med opfordring til øget valgbevidsthed).

Holistisk slankekurs er en helhedsorienteret tilgang til det at blive og være ‘slank’ ‒ herunder både den objektive og den subjektiv forståelse af ‘slank’. Kostændringer og øget fysisk aktivitet spiller naturligvis en central rolle i en effektiv slankekurs, men en række supplerende faktorer indgår også, såsom mindset, mindfulness, nydelse, berøring, distraktion og psykisk sult.

Nedenstående figur illustrerer, hvordan det resulterende vægttab afhænger af graden af ændring og mængden af tid. Et givet vægttab kan således opnås som følge af stor ændring over kort tid (slankekur) eller lille ændring over lang tid (slankekurs).

Mere om Holistisk Slankekurs:

  • Det Holistiske Slankekursus: Bliv slank via e-mail LINK
  • Det Holistiske Slankekursus – E-bogen LINK

Flere koncepter


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.