Slankeskole

Per Brændgaard tilbyder en ny uddannelse til Holistisk Slankecoach. Første hold starter 31. august 2021. Undervisningen foregår over Zoomtirsdage kl. 16:30-18:30. Sæt kryds i kalenderen og følg med her på siden.

Du får Per Brændgaard som din online underviser og vejleder. Han er uddannet cand. scient. i human ernæring med speciale i overvægt fra Københavns Universitet. Han har undervist læger, sygeplejersker og andre sundhedsfagfolk i holistisk slankecoaching. Han er også manden bag Små Skridt-metoden, der anvendes af bl.a. Sundhedsstyrelsen og mange af landets kommuner. Per har desuden været med til at udvikle klinisk vejledning til almen lægepraksis om håndtering af overvægt, ligesom han er forfatter til mere end 10 slankebøger, der formidler faglig viden om overvægt og overspisning til ikke-eksperter.

Per Brændgaard har udviklet holistisk slankecoaching som en metode til at hjælpe mennesker, der døjer med overvægt og/eller overspisning. Det særlige ved metoden er helhedssynet på samspillet mellem kost og psyke. Uddannelsen til Holistisk Slankecoach er en mulighed for at lære metoden med henblik på at arbejde som Holistisk Slankecoach og/eller med holistisk slankecoaching som en af flere metoder i det samlede mix.

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker at lære. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Uddannelsen er privat, så hver enkelt studerende betaler selv. Uddannelsen afsluttes med en individuel eksamen via Zoom.

Uddannelsen omfatter disse hovedemner:

 • Forsknings- og erfaringsbaseret viden om overvægt, overspisning, ernæring, sundhed, psykologi og kommunikation
 • Metode #1: Små Skridt
 • Metode #2: Mindful Spisning
 • Metode #3: Holistisk Slankecoaching
 • Læring via handling (øvelser, klienter, arbejde, selvudvikling, observation, meditation, erfaring, praksis, relation, dialog og refleksion)
 • Perspektivering i forhold til sundhed, frihed og etik generelt

Uddannelsen til Holistisk Slankecoach omfatter 50 lektioner fordelt på 25 undervisningsgange af 2 lektioner.

Hold 1, tirsdage kl. 16:30-18:30 via Zoom på følgende datoer: 31/8-2021, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 5/9, 12/9, 26/9, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12, 4/1-2022, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 22/2, 1/3, 8/3 og 15/3-2022. Individuel eksamen aftales til efter 15/3.

Introduktionspris: 4.500,- kr. (Betales i tre rater á 1.500,- kr. over 6 mdr.)

Prisen inkluderer:

 • Adgang til 50 lektioner online holdundervisning med fokus på at omsætte teorien til konkrete og effektive coachingsamtaler, -processer og -forløb [Undervisningen er dialogbaseret og problemfokuseret og ikke blot oplæsning af bøger og teori – med henblik på at udvikle reelle kompentencer som holistisk slankecoach]
 • Adgang til alle undervisningsmaterialer (inkl. originalt kompendium/lærebogsmateriale kun for studerende på denne uddannelse)
 • Adgang til lukket side kun for holdet (med samlet info og dialog)
 • Adgang til individuel vejledning, supervision og besvarelse af individuelle spørgsmål
 • Adgang til en individuel eksamen

Ved bestået eksamen har du erhvervet dig retten til at kalde dig ‘Holistisk Slankecoach uddannet af Per Brændgaard’.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du i løbet af uddannelsen læser og studerer disse bøger og lydbøger af Per Brændgaard:

Det er ikke et krav, da du via kompendiet og den dialog-baserede undervisning vil lære alle de centrale pointer ud fra et coach-perspektiv og med fokus på konkrete udfordringer i praksis.

OBS: Du behøver ikke selv være åleslank for at tage uddannelsen. Der kan være pædagogiske fordele ved at kende til problemerne selv, ligesom der er “risiko” for, at du også selv vil tabe dig i løbet af uddannelsens godt 6 mdr.