Spirituel mission

Peer Brændgaards sundhedsmission er også en spirituel mission, da det primære formål er at vække selve sundhedsbevidstheden i den enkelte.

Sundhedsbevidsthed er mere end viden og fakta om, hvad der er sundt. Kilden den sundhedsbevidsthed er spirituel kærlighed. Buddhisterne kalder det kærlig-venlighed, mens kristne kalder det næstekærlighed. Det er den kærlighed, der forbinder os med hinanden. Når denne åndelige kærlighed bliver koblet med ret mindfulness og ret koncentration skabes et kraftfuldt, indre redskab til at navigere mellem mere eller mindre sundhedsfremmende valg i hverdagen. Det vækker den iboende, slumrende sundhedsbevidsthed, så det bliver muligt at praktisere intuitiv sundhed – rettet både mod sin egen og andres sundhed.

Brændgaards spirituelle mission omfatter også folkeoplysning om betydningen af kram og energisex. Også her er der overlap mellem sundhed og spiritualitet. Kram kan være helt uden sex som en spirituel gestus og kropsliggjort næstekærlighed, der skaber forbindelse mellem mennesker. Kram kan på den måde være et udtryk for accept af forskellighed og intention om fredelig sameksistens, der kan tænde og sprede en politisk kærlighedsrevolution, der truer dem, der ønsker splittelse og krig.

Kram som meditation gør det muligt at synke ned i en dyb tilstand af ro og healing. Kram som energisex – med eller uden nøgenhed og fysisk sex – gør det muligt at vække, øge og transformere den seksuelle energi til vital livsenergi og spirituel kraft. Seksualitetens spirituelle potentiale er er velkendt visdom indenfor bl.a. tantra og taoisme.

Brændgaards spirituelle mission omfatter også en nytænkning af Jesus som politisk-spirituel rollemodel samt fokus på de dele af Biblen og de tidligere kristne, der blev censureret væk af de romerske herskere og kirkegrundlæggere. Et fælles træk ved Jesus og Buddha er, at de ikke forholdte sig passivt til uretfærdighed og bedrag, men i stedet aktivt brugte deres ord og stemmer til at sige fra og sige sandheden, som de oplevede den. Fredeligt, men bestemt.

Peer Brændgaards spirituelle mission omfatter også troen på og erfaringen med, at der findes et indre Lys, vi kan bade i og en indre, åndelig guide eller intuition, vi kan følge. Meditation alene, meditation med kram og meditation med indtagelse af hellige planter befordrer kontakten med Lyset og Den Åndelige Guide hos den enkelte.

Brændgaards spirituelle mission kan således betragtes som formidling af en særlig kombination af buddhisme, tantra, taoisme, shamanisme og politisk-spirituel kristendom, selvom mange andre veje også kan føre til det samme åndelige mål.

Spiritualitet-forside

Mission-forside