Den Spirituelle Sundhedsguide

Spirituel sundhed er åndelig sundhed. Det er at erfare, at du er ånd. Det er at mærke og have tillid til din indre åndelige guide. Det er at erfare både Lyset og Mørket – og at vælge at arbejde for Lyset. Spirituel sundhed er også at leve i nærende, åndelige fællesskaber – og hjælpe den enkelte til at erfare at han også er ånd, ligesom dig.

Spirituel sundhed kan udvikles på mange forskellige måder. Find den vej, der passer til dig. Min egen vej har bestået af disse 10 trin:

Trin 1: Psykoterapi

Mange, der er draget af den åndelige verden, har psykologiske problemer, som man først skal opnå indsigt i, før man kan opnå decideret spirituel indsigt. Ellers risikerer den spirituelle søgen at være en flugt fra problemer – og de psykologiske problemer bliver en hindring for spirituel udvikling.

Mærk efter, om det giver mening for dig at gå i psykoterapi. Og book så en tid hos en psykolog eller psykoterapeut, som du har tillid til. Lad være med at booke en tid hos mig til det. Jeg er ikke den slags terapeut.

Trin 2: Kost og kemi

Nogle fødevarer, kosttilskud og medikamenter kan forbedre din hjernefunktion. Lad være med at være modstander af f.eks. “lykkepiller”. Måske kan de eller andre former for receptpligtig medicin gøre livet lettere for dig. Men du skal selvfølgelig kun tage medicin, hvis de gavnlige virkninger er større end bivirkninger. Tal med din læge om det.

Kosten er du velkommen til at tale med mig om. Optimal kost og kosttilskud er meget individuelt. De rigtige små ændringer kan have en stor virkning.

Trin 3: Bevægelse og berøring

Din hjerne fungerer bedst, når din krop bliver både rørt og berørt. Men motion og parforhold kan også være et fængsel. Nogle gange er det nok med små justeringer. Andre gange skal der en revolution eller skilsmisse til for at komme på en sund kurs med bevægelse og berøring. Det afhænger af dit udgangspunkt, og hvordan du har det med det, når du er helt ærlig.

Enhver bæredygtig udvikling starter med en undersøgelse af, hvordan tingene forholder sig nu.

Trin 4: Mindfulness og meditation

Mindfulness og meditation er meget enkelt. Det er ligesom med kostråd: De er lette at forstå, men svære at efterleve i praksis, hver dag, året år, år efter år.

Den store udfordring med mindfulness og meditation er at komme ind i en daglig rutine – og rent faktisk overholde den. Ikke bare i 14 dage, men som en del af hverdagen, der er lige så naturlig som at børste tænder.

Start med at lære åndedrætsmeditation. Den er basis for alle andre meditationer. Åndedrættet er fundamentet for liv og adgangen til ånden.

Trin 5: Kærlighed og relationer

Lyset er drevet af næstekærlighed og kærlig-venlighed. Næstekærlighed er det kristne begreb. Kærlig-venlighed er det buddhistiske. Begge begreber peger på det samme fænomen: ubetinget, spirituel kærlighed.

Det er en kærlighed, som du kan erfare og udvikle direkte gennem buddhistisk meditation på kærlig-venlighed og kristen spirituel meditation på Jesus-kram.

Den romantiske kærlighed er også vigtig i spirituel sundhed, da den i sine lavere former leder til selvindsigt og i sine højere former leder til åndelig nærhed og sammensmeltning.

Fri kærlighed er at sætte kærligheden fri. Det betyder ikke, at man knalder til højre og venstre. Det er dybest set en spirituel praksis, som så også udstrækker sig til det menneskelige privatliv. Der er stærke kulturelle normer om kærlighed og parforhold, som ikke nødvendigvis er sunde og gavnlige for alle. Hvad der er sundt for alle er at nulstille normerne og vælge ud fra et ærligt hjerte. Uanset hvad valget falder på.

Trin 6: Sex

Lejlighedsvis fysisk seksuel lyst er et naturligt grundvilkår ved den menneskelige eksistens. Uden den lyst ville vi uddø. Hvis lysten bliver undertrykt, kan det give store problemer.

Fuld accept af seksuelle fantasier og lyster er et vigtigt trin mod spirituel udvikling. Det giver selvindsigt og fjerner blokeringer. Fuld accept betyder ikke fuld udlevelse. Det betyder bare, at man ser det, som det og accepterer, at det er der – simpelthen fordi det er der.

Hvorvidt seksuelle fantasier og lyster også skal udleves er op til den enkelte. Det afgørende er, at det leder til større indsigt og mere frihed. Det kan her hjælpe at have en bevidst, empatisk og eksperimenterende tilgang til sex.

Trin 7: Mindful kramning og energisex

Mindful kramning med en eller flere andre udvikler sanselighed, kærlig-venlighed, nydelse, forbundethed og ro.

Hvis der er den rette energi, bevidsthed og åbenhed mellem krammerne, så kan kramning også omfatte energisex. Det er den bevidste udveksling og udvikling af polaritetsenergi (kundalini). Når man samtidig undlader at handle fysisk seksuelt på den seksuelle energi, så forvandler den sig til spirituel energi. Formålet med den energi er at give power til at trænge igennem fra den materielle til den spirituelle verden. Energisex er åndelig opladning.

Energisex kan praktiseres på tre forskellige måde: (1) I fysisk kramning med tøj på. (2) Integreret i fysisk sex med partner. (3) Åndelig energisex uden fysisk kontakt. Målet er at nå frem til niveau 3 uden at forsage de foregående niveauer.

Trin 8: Fri tænkning og levevis

Fri tænkning betyder, at man kan tænke selvstændigt, kritisk og ud af boksen. Fri tænkning betyder, at man ikke tror på noget, bare fordi en guru har sagt det. Fri tænkning betyder, at man selv er i stand til at opsøge og vurdere informationer om verden og derudfra drage sine egne konklusioner, uanset hvor populære eller upopulære de måtte være.

Fri tænkning leder til fri levevis, hvor man så omsætter konklusionerne fra sin frie tænkning i den måde, man indretter og lever sit liv. Det kan omfatte alt fra arbejde, bolig, bil, økonomi, mad, osv. Det vil sædvanligvis bl.a. føre til, at man arbejder mere med det, man brænder for og mindre med det, man egentlig kun gør for at tjene penge. Man indsder den dybe tomhed i penge og materialistiske værdier.

Trin 9: Åbning

Åbning sker samtidig opad og nedad. Opad mod den spirituelle verden. Og nedad mod ubearbejdede følelser, minder og traumer. Det begynder at ske, når du er klar.

Du kan fremme din åbningsproces med bevidsthedsudvidende planter, musik og meditation – men det vigtigste er din egen intention.

Trin 10: Hjælpeånd eller krigerånd

Det sidste 10 er at melde sig på banen som en hjælpeånd for andre menneskers udvikling eller krigerånd i den spirituelle krig mellem Lyset og Mørket. Eller både hjælpeånd og krigerånd. Følg dit kald.

Skriv et svar

Mere ægte sundhed