Sundhed med Per Brændgaard

Sundhed

Sundhed er det overordnede emne og formål med alt, hvad jeg arbejder med. Jeg hjælper både individer og organisationer til mere sundhed på en menneskelig måde.

Sundhed er velvære

Sundhed er at have det så godt som muligt — både nu og i fremtiden. Det, du gør nu, har indflydelse på din mulighed for også at have det godt i fremtiden. Det er derfor vigtigt med evidensbaseret viden og bevidste valg, så både nutiden er og fremtiden bliver med så meget velvære som muligt. Sundhed handler om din fundamentale livskvalitet og dine grundlæggende ressourcer til at lære, arbejde og leve.

Holistisk sundhed

Jeg har en holistisk, dvs. helhedsorienteret, tilgang til sundhed i tråd med definitioner og anbefalinger fra bl.a. WHO og Sundhedsstyrelsen. Sundhed handler ikke kun om krop og fysik. Det handler lige så meget om mental og social velvære. Der er et tæt og komplekst samspil mellem de mange forskellige komponenter i den samlede sundhed. Den holistiske tilgang stræber efter at optimere dette samspil, så man samlet set bliver så sund som muligt.

Sundhed er noget andet end fravær af sygdom. Sundhed er en ressource i sig selv, både når man er rask, og når man er syg. Det er den basale livsenergi, der gør alt andet muligt.  Sundhed sænker risikoen for sygdom, og det forbedrer evnen til at håndtere sygdom.

I nogle sammenhænge udvider jeg de tre basale dimensioner (fysisk, mental og social sundhed) med tre tværgående dimensioner (seksuel, spirituel og global sundhed). I en holistisk tilgang til den sunde livsstil, så udvider jeg ofte de gængse KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion) med en række supplerende faktorer (bl.a. stress, søvn,  sol og stoffer). Det er meget forskelligt fra person til person og fra gruppe til gruppe, hvad der er relevant og ønsket at tage fat på.

Humanistisk sundhed

Min tilgang til sundhed er også baseret på humanistiske værdier. Jeg lægger særligt vægt på frihed, fred og forskellighed i både metoder og mål. Sundhed skal fremmes med metoder, der i sig selv er sunde. Det vil sige som er baseret på velvære, energi, frihed, fred og forskellighed. Det kan lyde lidt filosofisk, men det er faktisk meget konkret, når det kommer til det praktiske arbejde med holistisk-humanistisk sundhedscoaching.

Målet er bæredygtig sundhed fri for sundhedsstress og andre bivirkninger. Det kan også måles i kroner som mere sundhed pr. investeret krone. Pointen er altså, at vi skal se på både mål og metoder, når vi vurderer kvaliteten af en sundhedsindsats og ikke f.eks. stirre os så blinde på målet, at vi kommer til at bruge usunde metoder.

Hjælp til bevidsthed

Hjælp til selvhjælp er som regel den bedste strategi til individuel sundhedsfremme. Det handler især om at udvikle den enkeltes sundhedsbevidsthed. Det omfatter bl.a. bevidsthed om:

  • Hvad er ægte sundhed?
  • Og hvad er falsk sundhed? Det vil sige det, der udgiver sig for at være sundhed, men som reelt ikke er det.
  • Bevidsthed om kortsigtede og langsigtede konsekvenser af forskellige valgmuligheder.
  • Bevidsthed om vaner og autopilot.
  • Bevidst selvomsorg som grundlæggende drivkraft for al sundhed.

Sundhedsfremme er først og fremmest bevidsthedsfremme. Først derefter giver det mening at inkludere andre elementer som viden, kompetencer og motivation.

Når man skal hjælpe mennesker til at gøre sundere valgmuligheder lettere for andre mennesker, så handler det også først og fremmest om bevidsthed. Omgivelser og strukturer, der især påvirker adfærd på autopilot, bliver skabt af individers bevidstheder i samspil med hinanden.

Når vi både sammen og hver for sig er bevidste om at gøre de sundere valg til de lettere valg i hverdagen, så kan vi leve sundt, både når vi er bevidste, og når vi kører på autopilot.

Sund kurs med små skridt

Sundhedsfremme på denne måde er som at komme på en ny, sund kurs. Måske er det kun nødvendigt med nogle få justeringer i den oprindelige kurs. Andre gange kan det være nødvendigt med et større kursskifte, som man dog ikke behøver at foretage fra den ene dag til den anden. At ændre vaner er en proces, der kræver tid, hvis der skal være bæredygtigt.

Man kan tænke på den proces som bestående af en masse små skridt. Hvert enkelt skridt behøver ikke betyder en masse i sig selv, men det er alligevel vigtige skridt, da de indgår i den bevidsthedsudviklende læringsproces som bæredygtig sundhedsfremme er.

Sandheden om sundheden

Sandheden om sundhed er, at man kan være sund på mange forskellige måder. Det er kun den enkelte selv, der ved, hvilken måde der passer bedst til ham eller hende.

Og så er vi tilbage ved de humanistiske værdier om frihed og forskellighed. Sundhed må ikke være en smart måde at indføre et fascistisk diktatur. Sundhed kræver tværtimod en stor åbenhed for, at sundhedsproblemer og -muligheder er meget forskellige fra person til person.

Sundhed med bevidsthed og frihed gør den enkelte i stand til at finde sin egen, effektive vej. Der er faktisk ingen anden vej, hvis sundhed skal være sundt.


Book en tid til sundhedscoaching

Jeg tilbyder individuel sundhedscoaching til private klienter på Østerbro i København og på afstand via telefon- eller videosamtale.

Book mit foredrag om sundhed

Få mig ud på din arbejdsplads eller hjem i din stue med mit foredrag om sundhed.

%d bloggers like this: