Sundhedskoncept

Per Brændgaard tilbyder rådgivning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse med udgangspunkt i konceptet Holistisk Sundhed.

Holistisk Sundhed er helhedsorienteret sundhed med fokus at udvikle de svageste led i den samlede kæde af sundhedsfaktorer. Det giver den største forbedring af den samlede styrke og sundhed. En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led.

Sundhed er at have det så godt som muligt; fysisk, mentalt og socialt. Jo mere helhedsorienteret man griber det an, des større er chancen for opnå en meget høj grad af sundhed samt at løse eventuelle sundhedsproblemer.

Holistisk Sundhed kræver et stort overblik og viden om det komplekse samspil mellem de mange faktorer. Eksempler på sundhedsfaktorer:

  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion
  • Stress
  • Søvn
  • Sol
  • Sociale relationer
  • Sex, berøring og energi

Det er meget individuelt, hvilken sundhedsfaktor der aktuelt har det største potentiale for udvikling. Det er ligeledes meget individuelt, præcis hvordan udviklingen bør gribes an. Mange forskellige veje kan føre til de samme mål. Det er, hvad rådgivning i Holistisk Sundhed handler om.


Rådgivning

Sundhed med frihed