Sundhedskoncepter

Jeg arbejder med at formidle disse sundhedskoncepter og -metoder, hvoraf flere er nye for mange, så jeg giver her nogle korte beskrivelser.

Holistisk sundhed

Holistisk sundhed er min overordnede filosofi om sundhed. Holistisk betyder helhedsorienteret med fokus på samspil. Jeg arbejder med evidensbaseret og praksisorienteret holistisk sundhed. Holistisk sundhed er en vigtig ressource for mennesker, organisationer og samfund. Individuel holistisk sundhed er at have en tilstrækkelig grad af velvære, energi og frihed både fysisk, mentalt og socialt til at leve et godt og aktivt liv. Holistisk sundhed omfatter også global sundhed, herunder samfundsforhold, krig/fred, planetens sundhed og politisk sundhed.

Holistisk sundhedscoaching

Holistisk sundhedscoaching er samtaler med henblik på klientens udvikling af holistisk sundhed.

Falsk sundhed

Falsk sundhed er, når noget, der ikke har noget med sundhed at gøre, sælges som sundhed. Det omfatter bl.a. skønhed, religion og  performance.

Ægte sundhed

Ægte sundhed er, når sundhed er sundhed og ikke andet end det. Ægte sundhed er velvære, frihed og energi.

Små skridt

Små skridt-metoden går ud på at foretage gradvise ændringer i retning af mere sundhed. Man starter, hvor man er og tager små skridt derfra. Små skridt fører til store og stabile ændringer, hvis man bruger metoden konsekvent i hverdagen. Små skridt er en universel forandringsmetode, der kan bruges indenfor alle områder og til alle formål.

Slankekurs

Slankekurs er at anvende små skridt-metoden til at blive og holde sig slank.

Holistisk slankekurs

Holistisk slankekurs er en helhedsorienteret tilgang til at blive og holde sig slank. Det omfatter både fysiologi og psykologi, både livsstil og mentalitet samt både fysisk slankhed og psykologisk kropsglæde. Og så er det selvfølgelig baseret på små skridt-metoden.

Sundhedskurs

Sundhedskurs er små skridt med henblik på at udvikle sundhed med små skridt. Det kan f.eks. være livsstilsændringer.

Original mindfulness

Jeg formidler mindfulness tappet direkte fra kilden, dvs. med de ældste tekster som kilde. Det er mindfulness med afsæt i theravada-buddhisme og Buddhas lære om den ædle ottefoldige vej. Det omfatter flere aspekter, som blev glemt i importen af mindfulness fra buddhismen, herunder især etik (kærlig-venlighed) og meditativ koncentration.

Mindful spisning

Mindful spisning er en metode til at udvikle et mere nærværende, sanseligt, nydelsesfuldt og sundt forhold til mad og spisning. Det er mindfulness anvendt i forhold til spisning. Træning i mindful spisning leder til intuitiv spisning i hverdagen — fri for unødvendige forbud og belastende regler om mad. Mindful spisning er særligt velegnet som behandling af madstress og overspisning.

Intuitiv motion

Intuitiv motion er sundhedsfremmende motion drevet af intuitiv indsigt i, hvad der er gavnligt, rart og meningsfyldt at gøre.

Havregrynskuren

En kur mod overvægt og madstress baseret på havregryn.

Mindful kramning

Mindful kramning er bevidst berøring drevet af kærlig-venlighed. Det er mindfulness anvendt i forhold til fysisk berøring og kontakt mellem mennesker.

Krammeterapi

Krammeterapi er mindful kramning anvendt kropsterapeutisk med fokus på klientens ønsker, behov og udvikling.

Energisex

Energisex er, når den maskuline og den feminine energi mødes, forenes og udvikles til gensidig gavn og glæde. Energisex kan foregå passivt eller aktivt og med ingen eller forskellige grader af fysisk sex. Rendyrket energisex foregår med tøj på og helt uden fysisk seksuel berøring. Energisex øger sundheden ved fokuseret udvikling af energidelen af holistisk sundhed.

Mindful sex

Mindful sex er at anvende mindfulness i forhold til sex, herunder at have sex med bevidst nærvær og kærlig-venlighed. Det, som mange i dag kender som “tantra”, er i virkeligheden (i bedste fald) mindful sex. Ægte tantra er derimod en hinduistisk eller buddhistisk praksis, der ikke handler om sex. Jeg arbejder ikke med tantra.