Sundhedsmangel

Sundhed er at have det så godt som muligt fysisk, mentalt og socialt.

Sundhedsmangel er, når man ikke har det så godt som muligt fysisk, mentalt og/eller socialt.

Sundhedsmangel forringer livskvaliteten, øger risikoen for sygdom og gør det sværere at håndtere forbigående eller kronisk sygdom.

Sundhed er som en kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Det giver derfor større sundhedsmæssigt udbytte at gøre det svageste led bare lidt stærkere fremfor at gøre i forvejen stærke led endnu stærkere. Det kræver en helhedsorienteret tilgang til sundhed.

Holistisk sundhedscoaching mod sundhedsmangel hjælper den enkelte til at identificere de svage led sundhedskæden, udvikle den vigtige sundhedsbevidsthed og til at finde og følge de rigtige små skridt på en ny sund kurs i retning af optimal sundhed.


Problemløsning

Mere sundhed