Sundhedsmission

Peer Brændgaard er på en sundhedsmission for at vække danskernes sundhedsbevidsthed. Sundhed er nemlig slet ikke det, som de fleste tror, at det er.

Sundhed er mere end fravær af sygdom. Sundhed er en tilstand af optimal fysisk, mental og social velvære. Denne basale viden om, at sundhed er helhed og velvære, er desværre gået i glemmebogen hos mange, der haster efter den ydre, målbare sundhed, hvor de stirrer sig blinde på en enkelt brik i det store puslespil.

Brændgaards sundhedsmission er en åndelig mission, da målet er at vække den iboende sundhedsbevidsthed, der slumrer i den enkelte. Det er den bevidsthed, der, når den bliver fodret med fornuftig og fleksibel viden, intuitivt ved, hvad der er mere eller mindre sundt. Konsekvensen er, at restriktive, ydre planer og programmer bliver overflødige, og den enkelte bliver fri til at være sund på sin egen måde. På den måde er det også en politisk mission, da det flytter magten over sundheden til det enkelte individ.

Videnskabelig forskning har vist, at jo mere selvbestemmelse folk oplever i deres sundhed, des mere bliver de gode vaner efterlevet. Det kan godt være, at vane- og livsstilsændringen går langsommere i starten; til gengæld fortsætter de og varer ved, når først der er trykket på ON-knappen til sundhedsbevidstheden. Peer Brændgaard har i samarbejde med Københavns Universitet været med til at udvikle en meditationsteknik – Deltameditation – der baseret på mindfulness tænder sundhedsbevidstheden og omsætter den til konkrete, bæredygtige adfærdsændringer i den enkeltes liv og hverdag.

Kost, rygning, alkohol og motion – de såkaldte KRAM-faktorer – er vigtige for sundheden, men de rummer slet ikke den helhed, som sundhed er. Brændgaards sundhedsmission formidler KRAMS-faktorerne, der også inddrager en række supplerende faktorer, der alle begynder med S.

Selvom Peer Brændgaard anbefaler meditation som fundament for individuel sundhedsfremme, så er han med sin baggrund som cand.scient. videnskabsnørd fra Københavns Universitet også tilhænger af, at intuitionen skal næres af rationel viden baseret på ordentlig videnskab. Brændgaard er cand.scient. i human ernæring med speciale i ernæringsterapi mod overvægt og overspisning, så han er særligt optaget af sundhedsmæssige problemstillinger indenfor det felt. Han har i den forbindelse udviklet Små Skridt-metoden i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Mindful Spisning-metoden i samarbejde med psykolog og meditationslærer Uffe Damborg. Disse metoder er konkrete eksempler på, hvordan det nye sundhedsparadigme kan anvendes i praksis.

Brændgaards sundhedsmission er også en belysning af de store fejl i sundhedssystemet, der på voldsom vis reducerer sundheden for både den enkelte og samfundet som helhed.

Brændgaards sundhedsmission vækker sundhedsbevidstheden, så friheden kan bruges konstruktivt.

Foredrag om ny sundhed

Ernæring & Sundhed

Mission-forside