Uddannelse til sundhedsvejleder

Per Brændgaards uddannelse til sundhedsvejleder gør dig i stand til at vejlede voksne mennesker om sundhed ud fra en evidensbaseret, holistisk og humanistisk tilgang. Du får en dialog- og praksisbaseret uddannelse med afsæt i dine erfaringer med sundhed og mennesker.

Per Brændgaards uddannelse til sundhedsvejleder

Det primære formål med uddannelsen til sundhedsvejleder er at lære en særlig måde at forholde sig til sundhed og mennesker samt de primære veje til mere sundhed. Du vil undervejs også komme til at arbejde med dine personlige vaner og dit eget syn på sundhed. Der vil være god tid til at udvikle praktiske erfaringer og reflektere til bunds om sundhed.

Uddannelsen er erhvervsrettet og sigter mod beskæftigelse som selvstændig sundhedsvejleder eller med anvendelse af de opnåede kompetencer som en integreret del af samlet erhvervsprofil. Uddannelsen er både for dig, der har en sundhedsrelateret uddannelse i forvejen og for dig, der ikke har nogen relateret uddannelse som baggrund. Du vil få et solidt fundament af sundhedsforståelse og -metode for evt. videre uddannelse.

Uddannelsen foregår som en kombination af undervisning på små hold hos Per Brændgaard i København og online dialog på et større hold med med alle igangværende studerende mellem møderne. Uddannelsen omfatter 10 moduler á 2 mødegange fordelt over 12 mdr. plus eksamen. Hvert modul går i dybden med et tema. En mødegang varer 2 timer og ligger typisk på en hverdagsaften kl. 19-21.

Temaer på uddannelsen til sundhedsvejleder

Temaerne i de 10 moduler er:

 1. Sundhedsbevidsthed: ægte vs falsk sundhed
 2. Sundhedsvejledning og klientarbejde: principper for hjælpekunst
 3. Ernæring: holistisk kostvejledning uden madstress og spiseforstyrrelser
 4. Overvægt: holistisk slankekurs (vægttab+kropsglæde+madglæde)
 5. Motion: nytænkning af motivation, mening og motionsformer
 6. Stress: balance, ro, energi og mental sundhed
 7. Mindfulness: bevidsthedsudvikling, etik og meditation
 8. Kram: berøring, oxytocin, relationer og social sundhed
 9. Alkohol og rusmidler: brug, misbrug og kultur
 10. Andre sundhedsfaktorer: søvn, sol, sjov, sex, m.fl.

Gennemgående temaer i hele uddannelsen:

 • De tre centrale begreber: små skridt, sunde veje og sund kurs
 • Holistisk sundhed med fokus på helhed og samspil mellem de forskellige faktorer
 • Den menneskelige bevidsthed som den centrale regulator i sund adfærds- og vaneændring
 • Kærlig-venlighed (ubetinget, spirituel kærlighed) som den fundamentale drivkraft for sundhed
 • Klientcentreret, humanistisk-eksistentialistisk vejledningspsykologi baseret på Carl Rogers og Søren Kierkegaard
 • Sociologi om vaner, samfund, sundhed og magt baseret på Pierre Bourdieu og Michel Foucault
 • Selvudvikling
 • Cases og praktisk klientarbejde
 • Dialog og refleksion

Fokus på din læring og udvikling

Uddannelsen til sundhedsvejleder omfatter også to omgange individuel vejledning med fokus på din læring og udvikling. Du får eksklusiv adgang til Per Brændgaard som din faglige mentor under din uddannelse, herunder mulighed for at deltage i supplerende aktiviterer.

Alle (min. 18 år) kan søge om optagelse på uddannelsen. Optagelsen forudsætter en personlig samtale og en vurdering som egnet. Det er en fordel med livserfaring og erfaring i at arbejde med mennesker. Uddannelsen afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen (samtale), der vurderes bestået/ikke-bestået. Der udstedes et uddannelsesbevis (certifikat), der dokumenterer den gennemførte uddannelse.

Introduktionspris: 8.000,- kr.

Introduktionspris for en plads på hold 1: 8.000,- kr. Prisen inkluderer holdundervisning, online holdvejledning, individuel vejledning og eksamen. Udgifter til undervisningsmaterialer (pensum) derudover: ca. 300,- kr.

Hold 1 starter august 2018 og møder på følgende datoer (alle tirsdage i lige uger) kl. 19-21: 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 28/5, 11/6 og 25/6. Eksamen foregår på et individuelt aftalt tidspunkt efter 25/6. Eksamen er individuel og varer en halv time. Certifikat fremsendes efter bestået eksamen.

Kontakt mig og book en tid til en gratis og uforpligtende forsamtale. Der kan du få mere information om uddannelsen, og jeg kan vurdere, om du er egnet.

%d bloggers like this: