Sund politik

‘Politik’ handler om udøvelse af magt i samfundet. Det kan foregå både formelt og uformelt, både i det store og i det små – og både synligt og usynligt.

‘Sund’ betyder, at det gavner menneskers mentale, fysiske, sociale, seksuelle og spirituelle glæde, energi, fred og frihed.

‘Sund politik’ er udøvelse af magt i samfundet, der fremmer menneskers mentale, fysiske, sociale, seksuelle og spirituelle glæde, energi, fred og frihed.

FEM VÆRDIER

Per Brændgaard arbejder især for at fremme disse fem sunde politiske værdier: sandhed, fred, frihed, retfærdighed og rigdom for alle.

 • At arbejde for sandhed omfatter at afsløre løgn og bedrag.
 • At arbejde for fred omfatter at afsløre krigspropaganda.
 • At arbejde for frihed omfatter at afsløre frihedsbegrænsende propaganda.
 • At arbejde for retfærdighed omfatter at afsløre uretfærdigheder i systemet.
 • At arbejde for rigdom for alle omfatter at afsløre bedraget i materialismen og pengesystemet.

MISSION: OPLYSNING

Per Brændgaards politiske mission og metode er oplysning til folket med særligt fokus på afsløring af den bedrageriske propaganda, der har inficeret moderne politik.

Per Brændgaards primære interesse er de narrativer (store fortællinger), der driver vores verdensopfattelse og politiske beslutninger, da det er den største magtfaktor i det moderne samfund. Han tænker ud af boksen og undersøger, om narrativerne holder vand. Han bruger en objektiv, videnskabelig tilgang, hvor han lader beviserne tale deres eget sprog.

Den evidens-informerede tilgang gør det muligt at finde og vandre ad sandhedens smalle sti: mellem mainstream propaganda-narrativer og alternative propaganda-narrativer. Det er lidt af et minefelt, hvor man skal holde tungen – og især hjernen – lige i munden for at undgå at falde ud over kanten ned i en ny løgn på den anden side af den smalle sti.

KONKRETE SAGER

Per Brændgaard brænder især for disse konkrete politiske sager:

 • Sandheden om 9/11 og den følgende, kroniske krig med terror
 • Sandheden om Israel/zionisme inkl. Palæstina-konflikten
 • Sandheden om propaganda under og efter 2. Verdenskrig
 • Sandheden om bank- og pengesystemet
 • Sandheden om klima og global opvarmning
 • Sandheden om materialisme
 • Sandheden om metoo

Overordnet set handler det hele som sagt om at tænke ud af boksen, revurdere beviser og reformulere narrativer, så de stemmer overens med dokumentation og sunde politiske værdier. Det er en videnskabelig og humanistisk tilgang til politik. Fjenden er propaganda. Missionen er at afsløre propaganda ved hjælp af fakta.

Håbet er folket. Det vil sige dig. Per Brændgaards middel er oplysning til folket – til dem der er klar til at vågne! Du kan hjælpe ved at sprede sund politisk bevidsthed til parate sjæle omkring dig.

Emner