Sund spiritualitet

Per Brændgaard formidler sund spiritualitet som en naturlig følge af holistisk sundhed og mindfulness-baserede sundhedsmetoder, der er spirituelle i sin natur.

Sund spiritualitet er spiritualitet, der fremmer nydelse, energi, fred og frihed.

Emner