Der er noget galt i Danmark

Systemkritik: Der er noget galt i Danmark

John Mogensen havde ret, og der er stadigvæk noget galt i Danmark. Her er Per Brændgaards liste over de største fejl i systemet. Rækkefølgen er ikke prioriteret, og listen er ikke komplet. Den vil blive opdateret løbende.

De fleste fejl kan heldigvis rettes, men vi skal ikke regne med, at vores politikere og magthavere ændrer det system, som de selv har skabt og nyder godt af. De nødvendige forbedringer kommer først, når der er tilstrækkeligt stort pres “nedefra”, fra folket, fra dig og mig.

Per Brændgaards politiske mission er at vække ét menneske ad gangen og lade bevidstheden sprede sig som ringe i vandet. Holistisk bevidsthedsudvikling foregår altid i fire retninger samtidig, hvoraf den politiske/samfundsmæssige bevidsthed er en af de fire. De tre andre selvbevidsthed, sundhedsbevidsthed og spirituel bevidsthed.

“Forfølgelsen af systemkritikere har ofte taget form af fængsling, eksilering eller psykiatrisk pseudobehandling.” Kilde: Den Store Danske

Begrebet systemkritiker findes Gyldendals Den Store Danske i kategorien Sovjetunionen 1917-1991.

Se også: Konspirationskritik

Book et foredrag og bliv inspireret

Listen: 30 store fejl i Danmark

 1. Justitsminister Søren Pape Poulsen forsøger reelt at fjerne ytringsfriheden i Danmark med Påvirkningsloven (lovforslag L 95).
 2. En mand kan i en dansk retssal nu dømmes skyldig i voldtægt af en kvinde alene baseret på kvindens fortælling og helt uden beviser.
 3. Planter, der vokser vildt i den danske natur (cannabis og psylicybin-svampe), er ulovlige i Danmark, blot fordi de påvirker bevidstheden.
 4. Dansk kultur, fest og hygge er baseret på alkohol, der er et ekstremt sundhedsskadeligt og bevidsthedsreducerende stof.
 5. Danmark bliver ved med at støtte USAs krige, selvom de er baseret på dokumenteret løgn, bedrag og propaganda.
 6. Danske krigsforbrydere i forbindelse med Irak-krigen bliver ikke retsforfulgt.
 7. Danske medier undlader at give taletid til forskere og undersøgende journalister, der forholder sig kritisk til USAs/Danmarks krigspolitik.
 8. Medierne i Danmark appellerer til laveste fællesnævner og fremmer en underholdningsbaseret dumhedskultur uden kritisk tænkning.
 9. Danmark samarbejder med den kriminelle apartheid-stat Israel på trods af Israels behandling af palæstinenserne m.fl.
 10. Nationalbanken i Danmark er ikke ejet af staten/folket. Nationalbanken er privatejet ligesom andre banker.
 11. Danmark har penge nok til krig og kampfly, men ikke til at hjælpe vores børn, arbejdsløse, syge og gamle godt nok.
 12. Alt for mange danskere taler om flygtninge og muslimer som om, at de ikke er ligeværdige mennesker.
 13. Flygtninge og muslimer er blevet tildelt samme funktion i dagens Danmark, som jøderne fik i Tyskland i 1930’erne: årsagen til alt ondt.
 14. Hemmelige loger af magtfulde personer (f.eks. Frimurerlogen) udgør en trussel mod folkestyre, demokrati og magtens transparens.
 15. Grundloven tildeler stadigvæk Kongehuset meget mere magt, end Se & hør og Billed Bladet giver indtryk af.
 16. Der er alt for stor forskel på den politik, vores folketingspolitikere går til valg på og den politik, som de reelt fører, når de har fået magten.
 17. Der bliver tildelt alt for få penge til fri forskning indenfor ernæring og sundhed uden medfinansiering fra fødevare- eller medicinalindustri.
 18. Den udbredte berøringsangst i Danmark fører til oxytocinmangel og øget stress, sygdom, fjendtlighed og ensomhed.
 19. Danskerne er spirituelt fejlernærede med alt for lidt åndelighed og næstekærlighed og alt for meget materialisme, grådighed og isolation.
 20. Gennem først medielicensen og nu medieskatten bliver vi tvunget til at betale for at modtage krigspropaganda fra USA og NATO.
 21. Regeringen ønsker at udrulle 5G-netværk i Danmark, selvom der er store risici for folkesundheden.
 22. En kvinde bliver i Danmark opfattet som offer, når hun frivilligt enten sælger sex til eller køber sex af en mand.
 23. En stor del af Danmarks økonomi er baseret på at producere dyr til mad for mennesker.
 24. Uddannelssystemet er helt fra folkeskolen målrettet indoktrinering til ukritisk tænkning og det kedelige liv i hamsterhjulet
 25. Narrativet om global opvarmning som følge af menneskeskabt CO2-udledning får lov til at camouflere over den reelle rovdrift på naturen.
 26. Miljøvenlige elbiler er alt for dyre på grund af afgiftssystemet.
 27. Der bliver bevilget alt for få penge til bevidsthedsbaseret sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
 28. Danmarks udenrigspolitik er baseret på ukritisk støtte til den amerikanske imperialisme.
 29. Dem, der ønsker færre flygtninge til Danmark, støtter samtidig de krige, der årsagen til flygtningestrømmen fra Mellemøsten.
 30. Systemkritiske intellektuelle får ingen taletid i medierne, der tilsyneladende hellere vil udbrede dumhedskulturen.