Tag-arkiv: Kram & Sex

Sund med sex

Sundhed har det nu om stunder med at blive reduceret til noget med kost, motion og pligt. Men sundhed er meget, meget mere. Et helhedssyn på sundhed omfatter bl.a. også sex og lyst.

Vidensråd for Forebyggelse foreslår i deres rapport ‘Seksualitet og sundhed’ denne definition på seksuel sundhed: “Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualitet som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere seksuelle lyster og behov, alene eller i ligeværdigt samspil med andre.”

Læs videre Sund med sex

Back from London

Så er jeg tilbage i Danmark efter nogle inspirerende dage i London.

Jeg deltog i PROMISE-konferencen på Middlesex University. Konferencen, der var sponsoreret af EU, handlede om at træne professionelle i mental sundhedsfremme.

Her er nogle af de centrale pointer, jeg har taget med hjem fra konferencen:

– Mental sundhed handler om mental velvære, der er noget andet end fravær af mental sygdom.

– Man kan have en høj grad af mental sundhed samtidig med mental sygdom.

– Mental sundhed handler altså ikke om både at være fri for mental sygdom og derudover være mentalt supersund.

– Mental sundhed og velvære (to ord for det samme) bliver bestemt af selvstændige faktorer, der ikke er de samme som mental sygdom. Mental sundhed omfatter bl.a., hvordan man forholder sig til evt. mental sygdom.

– Mental velvære bestemmes af nogle universelle faktorer. De er universelle, fordi de er ens på tværs af forskellige lande og kulturer.

– Mental velvære tager udgangspunkt i, at mennesket fundamentalt set er et socialt væsen, der vil høres, troes på, forståes og respekteres. Det handler om frihed til at leve et værdsat liv.

– Mental velvære er under pres fra forbrugerisme og materialisme.

– Vi skal som professionelle generelt være med til at italesætte følelser og livskvalitet.

– Mental velvære er ikke en eksakt videnskab.

– Mental sundhedsfremme er relevant for professionelle på tværs af sektorer. Her tænker jeg så, at der er meget at gøre inden for ernæringsområdet.

– En central værdi i arbejdet med mental sundhedsfremme er gensidig respekt.

– Metaanalyser har vist, at mental sundhed har lige så stor betydning for folkesundheden (dvs. i forhold til sygelighed og dødelighed) som traditionelle risikofaktorer såsom rygning. Men sundhedsadfærd har fået for meget opmærksomhed set i lyset af, at de mentale faktorer og sociale relationer er mindst lige så vigtige også for den fysisk målbare sundheden.

– Uddannelse og arbejde af god kvalitet har generelt en god indvirkning på den mentale sundhed. Uddannelse beskytter især kvinders mentale sundhed, mens uddannelse er mindre vigtig for mænd. Det er ligegyldig, hvilken uddannelse man tager. Den skal bare være lang.

– Arbejdet med mental sundhedsfremme er historisk set en del af kampen for social retfærdighed. En kamp der stadigvæk er aktuel.

Hvis du vil vide mere, så kan jeg bl.a. anbefale Dr. Lynne Friedlis publikationer. Du kan også læse meget på PROMISE-projektets hjemmeside.

I forlængelse af konferencen har jeg nu tænkt mig at forstærke integrationen af mental sundhed i mit umiddelbart meget fysiologisk orienterede arbejde med ernæring, fysisk aktivitet og overvægt. Der er f.eks. meget social uretfærdighed inden for overvægt, som det er værd at se nærmere på.

Kost- og bogtendenser

Jeg havde også lejlighed til at studere tendenser inden for kost og bøger i London. Det er nogle år siden, jeg sidst har været i London, og der er sket meget i de senere år. Der er mange områder, hvor London er langt længere fremme end i Danmark. Specielt i forhold til madsortimentet i supermarkeder, som er markant bedre i mange supermarkeder i London. Whole Foods Market på Kensington High Street viser, hvor fedt det kan gøres. Der er fantastiske muligheder for at spise sund og lækker mad – uanset om man er til madlavning, takeaway eller færdigretter.

Jeg fik indtryk af, at vegetar-trenden er meget mere udbredt i London end i København. I Danmark er vi underlagt protein- og kødbølgen, der lægger en dæmper på den grønne bølge. Det er meget uheldigt for folkesundheden. Både inden for mad og bøger er der langt mere om vegetarisme i London end i København. Både rendyrket vegetarisme og de bløde udgaver, hvor man bare gerne vil have mere grøn mad og mindre kød af forskellige årsager. Jeg er absolut ikke militant vegetar. Hvis jeg er noget, så er jeg fanatisk humanist. 🙂

Til gengæld er englænderne bagud, når det kommer til fuldkorn og mindful eating. Der er langt imellem fuldkornsvarianterne på spisestederne, og der findes slet ingen bøger om mindful spisning over there. Der er vi virkelig i front i Danmark. Slankemarkedet i England er overrendt af alskens kure og diæter med vidtgående løfter pakket ind i farvestrålende emballager og fyldt med billeder af appetitvækkende mad. Ligesom i Danmark – og lige så urealistisk og umenneskeligt.

Jeg fik taget en masse billeder af mine observationer, hvoraf jeg har lagt en del ud på min facebook-side i albummet Observationer.

Nå ja, så fik jeg også lige besøgt Baker Street 221B, hjemstedet for et af mine store forbilleder: Sherlock Holmes. 🙂

Det firedobbelte KRAM

De fleste sundhedsprofessionelle og mange sundhedsbevidste borgere har hørt om KRAM som forkortelsen af livsstilsfaktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Det er fire vigtige livsstilsfaktorer, men der mangler flere faktorer, der sjovt nok alle begynder med S. Eksempelvis slankhed, stress, søvn, stoffer, sol, sod, stoffer, sex, social sundhed og psykisk sundhed. Ja, okay, “psykisk” begynder så ikke helt med s… Læs videre Det firedobbelte KRAM