Tag-arkiv: Stress

Kramning mod stress :: Klar til kollegakram?

Arbejdspladser kan med fordel anvende kramning mod stress.

Kramning øger oxytocin, der er det vigtigste hormon i kroppens forsvar mod stress. Oxytocin fungerer som hormonel modvægt til stresshormonerne i hverdagen. Det er ekstra vigtigt at få et skud oxytocin i de perioder af dagen, hvor man er mest presset, f.eks. mens man er på arbejde.

Jeg anbefaler derfor alle arbejdspladser at tænke kramning ind som et strategisk middel i forebyggelsen af stress blandt alle personalegrupper. Det er en effektiv og billig strategi. Men det kræver noget undervisning og kulturarbejde at indføre kramning på arbejdspladsen og i organisationen på en ordentlig måde. Der er mange fordomme og normer, der skal italesættes og håndteres på en nænsom måde.

Udfordringer ved kramning mod stress på arbejdspladsen

Her er nogle af udfordringerne, når kramning skal implementeres i forebyggelsen og behandlingen af stress på arbejdspladser i Danmark. Ingen af udfordringerne er dog så store, at de ikke kan håndteres og måske ligefrem vendes til en fordel, når man griber det rigtigt an.

  1. Seksualiering af kramning. Kramning er desværre blevet seksualiseret, så det kan være svært at praktisere den beroligende, afstressende og helt ikke-seksuelle, sunde kramning. Løsning: Øvelser i mindful kramning.
  2. Misbrug af hilsekram. Mange oplever, at de i forvejen krammer for meget, fordi krammekulturen kræver, at man hilsekrammer med folk, som man måske ikke rigtig har lyst til at kramme med. Løsning: Lad os få håndtrykket tilbage.
  3. Krammet som for meget berøring. Jeg opfatter mindful kramning som bevidst berøring med kærlig-venlighed. Men i hverdagen tænker mange på krammet som den stående omfavnelse bryst mod bryst, og det kan især for kvinder simpelthen være alt for tæt og intim kontakt med mænd. Løsning: Tænk på kram som alle former for kærlig-venlig berøring. Det kan f.eks. blot være en hånd på en skulder. Øv dig på at mærke og respektere dine egne og andres berøringsgrænser. Indse at det gode kram — også det gode kollegakram — altid er individuelt.

Kontakt mig, hvis du ønsker en uforpligtende samtale om, hvordan kramning kan indføres i din virksomhed som middel til at reducere stress og øge trivsel.

Kramning mod stress på arbejdspladsen

 

The stress eating response

Eating is probably the most widespread method to reduce stress in the modern world. Eating to reduce stress can be done both with and without awareness. Most frequently it is done automatically in the modern world environment with easy access to both stress factors and delicious food.

The stress eating response is natural. Stress increases the craving for food because eating reduces stress. Foods with a high content of sugar, fat and pleasureful taste is especially effective in reducing stress through various biological mechanisms.

I recommend these steps to manage stress eating:
Step 1: Become aware of your stress eating. Accept that it is that: eating to reduce stress. Reflect on the meaningful effects that drive your stress eating. It is not just a bad habbit.
Step 2: Become a mindful stress eater. Accept that stress eating probably will contrinue to be a part of your life. So why not enjoy it? Try also to notice when you have reduced your stress level sufficiently and stop eating at that point.
Step 3: Manage your life stress directly and notice how that reduces your need for stress eating. Practice simply being mindful of stressful feelings, thoughts and situations and let the stress pass by itself.

Don’t skip step 1 and 2. They are necessary to reach step 3.