Tilgangen per Brændgaard

Tilgangen per Brændgaard er en særlig tilgang til sundhed, politik og spiritualitet.

Tilgangen per Brændgaard har udvikling af ægte sundhed hele vejen rundt som mål. Det foregår ved at vække den enkeltes iboende sundhedsbevidsthed, selvbestemmelse, dømmekraft og valgfrihed. Det handler således ikke så meget om at fortælle folk, hvad de skal gøre for at blive sundere, men mere om at guide folk til at finde deres egen, unikke sundhedskurs. Formidling af evidensbaseret sundhedsviden er dog vigtig næring for intuitionen i den proces. Processen omfatter også at bringe lys til mørket i sig selv og i samfundet, herunder oplysning om illusioner, bedrag og uretfærdighed. Det højeste mål er udvikling af åndelig bevidsthed og indsigt.

Det særlige ved tilgangen per Brændgaard er, at gavnlig forandring starter med opdage og erkende en stor illusion eller et stort bedrag i sig selv eller samfundet. Når bedraget brænder i sandhedens klare lys, kan man opdage nye udveje til ægte sundhed baseret på sandhed, frihed og helhed. Tilgangen fokuserer på den måde på samspillet mellem lyset og mørket.

Det særlige ved Brændgaards tilgang er Holistisk Sundhed og Den Tredje Vej. Det omfatter helhedsperspektiv og en kritisk indstilling til de store fortællinger i både hovedstrømmen og modstrømmen indenfor sundhed, politik og spiritualitet. Brændgaard tilstræber en individuel og intellektuel tilgang frigjort fra gruppetænkning og udokumenterede antagelser.

Om Brændgaard


Discover more from pB

Subscribe to get the latest posts to your email.