Top 10: Politiske emner

De 10 vigtigste politiske emner ifølge Per Brændgaard:

  1. Pengebedraget og den gigantiske ophobning af penge hos en lille gruppe af ekstremt rige personer i kombination med den udbredte opfattelse i befolkningen af, at penge er en knap ressource
  2. USAs aggressive fremfærd overfor andre nationer og konstante søgen efter militære konflikter i stedet for at søge fredelig sameksistens på tværs af forskelligheder, som det store flertal i befolkningen ønsker
  3. Løgn, bedrag og propaganda som forløber for krig samt danske politikeres og mediers medvirken som kollaboratører i internationale krigsforbrydelser
  4. Israels ulovlige besættelse af Palæstina, umenneskelige behandling af palæstinensere og alt for store indflydelse på USAs udenrigspolitik
  5. Den gradvise begrænsning af ytringsfriheden i Danmark, bl.a. med Påvirkningsloven
  6. Folketingets prioritering af penge over folkesundhed som eksemplificeret aktuelt i 5G-sagen
  7. Manglen på interesse i at fjerne årsagen til indvandringen af muslimske flygtninge til Danmark: den kroniske krig i Mellemøsten som dansk udenrigspolitik selv bidrager til
  8. Det universelle og historiske problem med religion som magtmiddel og nødvendigheden af at starte en ny bevægelse fra religion til spiritualitet
  9. Behovet for større gennemsigtighed af den kongemagt, pengemagt, lobbyisme og de hemmelige selskaber, der påvirker lovgivere, dommere, politi og militær samt deres udemokratiske metoder
  10. Behovet for mere direkte demokrati, så de folkevalgte politikere får sværere ved at løbe fra deres valgløfter

Ernæring & Sundhed