Krammecoach: ny uddannelse om professionel kramning

Jeg tilbyder en ny uddannelse til Professionel Krammecoach. Det er til dig, der arbejder med eller ønske at komme til at arbejde med professionel kramning som selvstændig eller som metode/kompetence i andet erhverv.

Alle kan finde ud af at give et kram, men det kræver noget særligt at arbejde som Professionel Krammecoach. Jeg har har udviklet et originalt koncept for sundhedsfremmende kramning. Det kan du lære og holde dig opdateret i ved at tilmelde dig den nye uddannelse til krammecoach.

Gratis informationsmøde 30. august 2017 kl. 19:00. Mere info på Facebook

Kontakt mig og book en tid til en uforpligtende forsamtale for at finde ud af, om uddannelsen er noget for dig.

Ny uddannelse til krammecoach

Ny uddannelse til krammecoach

Som krammestuderende får du:

 • Et personligt opstartsmøde med mig med planlægning af dit individuelle læringsforløb — og opfølgende møder efter behov
 • Et uddannelsesmøde om måneden i en gruppe med andre krammestuderende
 • Online supervision i en lukket gruppe inkl. netværk med andre krammestuderende
 • Personlig hotline til mig med fokus på dine krammefaglige spørgsmål og udfordringer, efterhånden som de dukker op
 • Mulighed for personlig udvikling
 • Konkrete teknikker og redskaber til sundhedsfremmende berøring
 • En professionel ramme og etik til at arbejde med fysisk intimitet
 • Undervisningsmaterialer

Start, når du vil!

Uddannelsesmøderne foregår på Willemoesgade 31, 4. th., 2100 København Ø på tirsdage i ulige uger kl. 19:00-21:30 på følgende datoer: 12/9-2017, 10/10-2017, 7/11-2017, 5/12-2017, 16/1-2018, 27/2-2018, 27/3-2018, 24/4-2018, 22/5-2018, 19/6-2018. Flere datoer følger. Du behøver ikke være med fra starten. Du kan starte, når du vil.

Kærlig-venlig berøring

I uddannelsen til krammecoach lærer du at arbejde professionelt og konkret med sundhedsfremmende kramning. Det er meget mere end at give et knus. ‘Kramning’ er et fælles begreb for alle former for kærlig-venlig berøring udført bevidst, hjerteligt og og ofte i lang tid ad gangen. Kramning er drevet af en dybt omsorgsfuld og fuldstændig ikke-seksuel intention.

Du lærer at være meget mere bevidst, meget mere hyppigt og i meget længere tid ad gangen i kærlig-venlig berøring med andre mennesker. Det handler altså ikke om de typiske hilsekram, der måske egentlig er blevet alt for almindelige — og i hvert fald alt for overfladiske. Du lærer tværtimod kun at kramme, når du virkelig mener det, så måske vil du begynde at give hånd igen i hverdagen. Du kommer til at sprede en sundere og mere bevidst krammekultur i din omgangskreds.

Learning by hugging

Du vil gennemgå en personlig og spirituel udvikling, der gør det muligt for dig at arbejde professionelt og autentisk med kramning. Kurset er praksis-baseret — learning by hugging — og gør dig i stand til at arbejde som professionel krammer med private klienter eller anvende professionel kramning som kompetence i dit nuværende job.

Du skal være åben for selvudvikling. Din selvudvikling i forhold til kramning er det første, vigtige trin til, at du også kan arbejde med kramning professionelt. Du får undervejs større indsigt i dit eget intime liv samt dine egne behov, motiver og grænser. Den proces afhænger naturligvis af dine hidtidige erfaringer med kramning.

Bliv professionel krammer

Bryd den onde cirkel og kram dig sund

Fysisk berøring er en vigtig og hidtil overset faktor i forebyggelse og sundhedsfremme. Berøring er sundt, bl.a. fordi det stimulerer dannelsen af hormonet oxytocin. Berøring er næring for krop og sjæl, der er lige så vigtig som mad og drikke. Oxytocin er også et ernæringshormon, der fremmer sund fordøjelse, appetit og stofskifte.

Fysisk berøring er desværre blevet alt for seksualiseret i vores kultur. Det gør det sværere at få dækket berøringsbehovene. Især i perioder hvor man er single, eller hvor ens partner er fraværende. Som krammecoach har du lært at afseksualisere den fysiske kontakt, så det bliver naturligt at have behagelig berøring med alle mennesker. Du har også lært på en venlig måde at afvise andres ønsker om at seksualisere den professionelle berøring.

Professionel kramning bryder den onde cirkel, som mange mennesker i det moderne samfund desværre bliver fanget i. Den onde cirkel omfatter en livssituation med langvarig mangel på fysisk nærkontakt. Det leder til mangel på oxytocin, der via fysiologiske mekanismer sænker lysten og evnen til kontakt med andre mennesker, hvorved man så får endnu mindre berøring. De dybere årsager til, at den onde cirkel overhovedet opstår, skal nok findes i de generelle samfundstendenser med individualisering. En ny krammekultur kan modvirke det.

Som krammecoach er det dit mål at gøre klienten i stand til at få dækket alle eller hovedparten af behovene for fysisk berøring fra klientens private netværk af nære relationer. Din opgave gennem coachingsamtaler bliver at støtte klientens udvikling af sunde relationer med mere kærlig-venlig, bevidst, fysisk berøring. Du vil her gøre brug af relationscirklen til bevidst og gradvis udvikling af intime relationer.

Relevant for mange faggrupper

Uddannelsen til Professionel Krammecoach er velegnet for dig, der ikke har nogen anden uddannelse, men som ønsker at bruge dine menneskelige evner til kramning til at fremme sundheden hos andre mennesker.

Professionel krammecoaching er også velegnet som metode, kompetence eller ydelse for faggrupper, der i forvejen arbejder i direkte samspil med børn, unge, kvinder, mænd eller ældre mennesker. Det omfatter bl.a. sundhedsfaglige (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedscoaches, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kostvejledere, diætister, slankerådgivere, trænere, m.fl.), børnefaglige (lærere, pædagoger, dagplejere, m.fl.), ældrefaglige (sosu-assistenter, plejepersonale), socialfaglige (socialpsykiatrisk personale, socialpædagoger, sexologer, parterapeuter, familieterapeuter, m.fl.), psykologisk faglige (psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, coaches, mindfulness-instruktører, m.fl.) og sikkerhedspersonale (politibetjente, soldater, fængselsbetjente, dørmænd, sikkerhedsvagter, m.fl.).

Bevidst, kærlig-venlig fysisk berøring er overset indenfor i de fleste professioner, så der er behov for en bred kompetenceudvikling på tværs af mange professioner.

Formål med krammecoaching

Krammecoaching er særligt relevant til bl.a. disse formål:

 • Reducere og forebygge stress
 • Fremme dyb ro, afspænding og velvære
 • Bryde den onde cirkel mellem ensomhed og lav oxytocin
 • Udvikle sunde sociale relationer
 • Øge kropsbevidsthed og kropsglæde
 • Øge den vitale livsenergi i organismen
 • Øge lysten og evnen til sex
 • Reducere og forebygge angst og depression
 • Fremme kreativ tænkning
 • Forbedre relationer på arbejdspladser
 • Fremme venlig, ikke-voldelig og ikke-kriminel adfærd
 • Understøtte anden pleje, behandling og terapi
 • Fremme tillid og ægte relation mellem behandler og klient

Krammecoaching i praksis

Krammecoaching omfatter kærlig-venlig berøring med en klar rollefordeling mellem krammer og klient. Der er fokus på klientens ønsker, behov, sundhed og udvikling med fuldstændig respekt for klientens grænser.

Berøringen foregår altid fuldt påklædt og omfatter aldrig seksuel berøring.

Professionel kramning kan omfatte alle former for kærlig-venlig, ikke-seksuel berøring. Eksempelvis:

 • Simpel berøring, f.eks. håndspålæggelse
 • At modtage og/eller at give berøring (berøringen kan gå begge veje i professionel kramning)
 • Omfavne og holde
 • Stryge, ae og nusse
 • Stående, siddende, liggende, dansende eller gående kramning
 • Ligge i ske

Professionel kramning er bevidst kramning, hvor begge krammere er til stede i berøringen med sin bevidsthed. Klienten bliver guidet af krammecoachen i have bevidstheden i kroppen og berøringssansningen fra øjeblik til øjeblik og være mindful (iagttagende, ikke-dømmende opmærksomhed) med strømmen af tanker, følelser og andre bevidsthedsfænomener uden at reagere på noget. Professionel kramning er på den måde mindful kramning, hvor der sker et kropsligt bevidsthedsmøde.

Som krammecoach lader du den kærlige venlighed være drivkraften i berøringen og arbejdet med klienter. Du vil under din uddannelse lære målrettede meditationsteknikker, der udvikler de spirituelle aspekter, der gør dig i stand til at arbejde professionelt med kramning. Først ånd, så hånd.

Seksuel berøring er ikke tilladt i profession kramning. Helt konkret er følgende ikke tilladt:

 • At kysse
 • At berøre seksuelle zoner (underliv og kvinders bryster)

Coaching om kramning

Samtalen i krammecoaching har fokus på klientens udvikling.

Du lærer at møde klienten, hvor han/hun er og derfra i samarbejde med klienten finde frem til små skridt på en sund krammekurs/retning.

Du lærer at forholde dig fordomsfrit og med et åbent sind til forskellige mennesker og at hjælpe dem på deres egne præmisser. Du udvikler samtidig bevidsthed om din egen krammehistorie, så du kun inddrager den i krammecoaching, når den gavner din klient.

En effektiv coachingsamtale kræver, at du er nærværende, empatisk og autentisk. Det kræver også, at du formår at stille de rigtige spørgsmål og komme med konkrete forslag til små skridt på en motiverende, ikke-styrende måde.

Indhold i uddannelsen

Hvert uddannelsesmøde i gruppen varer 2½ timer og har et tema, som du vil blive bedt om at fokusere særligt på i dit hjemmearbejde frem til næste møde .

Hjemmearbejdet består primært af personlig udvikling (inkl. meditation) og praktisk øvelse med klienter.

Uddannelsen og supervisionen handler især om teknik og praksis i forhold til selvudvikling og klienterfaringer, men der vil også være teori og forskning.

Du vil undervejs modtage skriftlige materialer med konkret vejledning i det praktiske arbejde som Professionel Krammecoach.

Her er en oversigt over nogle af de temaer, du vil komme til at lære og arbejde med i din uddannelse til krammecoach:

 • KRAMNING. Kramning som en behandlingsform og som noget, man kan dyrke. Forskellige berøringsmåder og -teknikker i kramning.
 • KRAMMETEORI. Definitioner af nye ord og begreber. Hvad viser krammeforskningen, og hvordan er den udført?
 • SUNDHED. Sundhedsvirkninger af kramning med særligt fokus på oxytocin, stress og social sundhed.
 • KRAMMEVENNER. Udvikling af krammevenskaber som et centralt formål med krammecoaching.
 • HUDSULT. Accept af fysisk berøring som menneskeligt behov. Regulering af sult og mæthed.
 • SAMTALE. Hjælpekunst. Små skridt og sund kurs. Gode spørgsmål. Gode råd.
 • RELATIONSCIRKLEN. Kramning som trin til bevidst udvikling af nære relationer.
 • KÆRLIGHED. Kærlighedsbegreber. Kærlig venlighed. Kærlighedsstil. Tilknytning.
 • BEVIDSTHED. Koncentration. Accept. Nærvær. Intuition. Fænomener i bevidstheden under kramning.
 • MEDITATION. Grundlæggende meditation til udvikling af krammeånden. Berøringsmeditation. Meditative berøringsøvelser.
 • KROPPEN. Krammestillinger. Krammeteknik. Forebyggelse af krammeskader. Håndtering af automatiske kropsreaktioner. Kropsbevidsthed. Sansning. Kropsaccept. Kropsglæde. Body Positivity. Lyst og nydelse.
 • ENERGI. Ikke-seksuel kramning som metode til at udvikle vital livsenergi via mødet mellem den maskuline og den feminine pol.
 • PROBLEMER. Håndtering af hyppige problemer og udfordringer hos krammeklienter, herunder frygt for berøring, intimitesproblemer, ensomhed og stress.
 • SEKSUALITET. Professionel håndtering af seksuelle lyster og reaktioner hos klienten og/eller hos dig selv. Coaching i kramning som middel til at forbedre klientens sexliv. Udvikling af seksuel bevidsthed: fra begær til frihed, fra sex til energi, fra udløsning til indløsning.
 • ETIK. Anvendelse af De Etiske Regler i praksis. Relationen mellem coach og klient. Grænser. Skabelse og bevarelse af den kærligt-venlige, fysisk tætte og ikke-seksuelle relation.
 • HYGIEJNE. Personlig hygiejne til fremme af velvære ved kramning og til forebyggelse af smitte.
 • SELVUDVIKLING. Din personlige udvikling via meditation, krammevenner og refleksion.
 • MÅLGRUPPER. Anvendelse af professionel kramning til forskellige målgrupper, formål og sammenhænge inkl. børn/voksne/ældre, kvinder/mænd, singler/par, individer/grupper, m.v.
 • SESSIONEN. Strukturering af møde og forløb. Kommunikation. Forsamtalen. Evalueringen. Individuel kramning. Parkramning. Gruppekramning. Ledelse af arrangementer (fri kramning, krammecafe, krammefest, etc.).
 • PRAKSIS. Supervision i dine erfaringer som krammecoach med klienter. Identifikation af dine særlige krammestyrker. Find din krammeniche. Netværk og markedsføring.

Perioderne mellem mødegangene er centrale for din læring og udvikling. Hjemmearbejdet aftales fra gang til gang og består af en kombination af refleksion, meditation, selvudvikling, praktisk kramning med krammevenner og praktisk træning med krammeklienter. Du vil i starten især arbejde med din personlige udvikling, og efterhånden i stigende grad arbejde professionelt med klienter. Forløbet vil være individuelt fra studerende til studerende.

Der tages forbehold for ændringer i indholdet, hvis det er nødvendigt for at sikre optimal læring og udvikling.

Hjælp til din markedsføring

Som hjælp til at finde træningsklienter og betalingsklienter kan du, hvis du ønsker det, få din profil på PerBrændgaard.dk, så nye klienter i dit område lettere kan finde dig. Denne service er inkluderet i prisen for supervisionsforløbet.

Jeg vurderer, hvornår du er parat til at modtage klienter og dermed komme på hjemmesiden. Det kan være, at du først skal gennemgå en personlig udvikling, hvor du arbejder med private krammevenner, før du er parat til at modtage klienter på professionel vis.

Du bestemmer selv, hvornår du vil begynde at tage imod betaling fra dine krammeklienter. Du fastsætter også selv din pris. Det anbefales at starte ud med en lav pris, og efterhånden som du udvikler dine kompetencer, kan du øge prisen tilsvarende.

Denne hjælp til markedsføring er især til dig, der ønsker at arbejde som selvstændig krammer, eller hvor du tilbyder krammecoaching kramning som en del af en samlet vifte af ydelser.

Hvis du vil på listen over krammecoaches, så forpligter du dig til at overholde De Etiske Regler. Hvis jeg bliver bekendt med, at du overskrider De Etiske Regler vil du blive fjernet omgående fra listen.

Forløb og priser

Grundforløb

Grundforløb til Professionel Krammecoach varer 3 mdr. og omfatter den grundlæggende læring og træning til at blive klar til at modtage betalende krammeklienter. Samlet pris: 3.000,- kr. (1.000,- kr. pr. md.)

Samlet forløb

Det samlede forløb til Professionel Krammecoach varer 12 mdr. og omfatter, at du kommer rundt om alle aspekter. Samlet pris: 12.000,- kr. (1.000,- kr. pr. md.)

Hvis du har brug for en særlig aftale om uddannelsesforløb og betaling, så kontakt Per.

Kom i gang nu!

Start din nye karriere som Professionel Krammecoach nu!

Kontakt mig og meld dig til eller book en tid til en uforpligtende samtale, hvor du kan høre mere om, hvad det går ud på.

PerBrændgaard.dk
%d bloggers like this: