Uddannelse til Holistisk Slankecoach

Per Brændgaard tilbyder uddannelsen til Holistisk Slankecoach. Han varetager selv al undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at udvikle deres ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer til at hjælpe mennesker med overvægt på en helhedsorienteret måde.

Uddannelsen omfatter 50 lektioner fordelt på 25 undervisningsgange af 2 lektioner strakt ud over en periode med én undervisningsgang pr. uge.

Undervisningen foregår online via Zoom, så du kan være med, uanset hvor i verden du befinder dig. Der kræves ikke nogen særlige faglige forudsætninger for at starte på uddannelsen.

Undervisningen på Hold 1 foregår på følgende tirsdage kl. 16:30-18:30:31/8-2021, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12, 4/1-2022, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 22/2, 1/3, 8/3 og 15/3-2022. Individuel eksamen (20-30 min. mundtlig prøve) aftales til efter 15/3.

Introduktionspris: 4.500,- kr. (Betales i tre rater á 1.500,- kr. over 6 mdr.) BESTIL I WEBSHOPPEN

Temaer for de 25 undervisningsgange:

 1. Hvad er holistisk slankecoaching, og hvad kan du som holistisk slankecoach?
 2. Sundhedsmæssige aspekter ved overvægt og vægttab.
 3. Overvægt og psykologi.
 4. Basal ernæringslære.
 5. Ernæringspsykologi – læren om samspillet mellem kost og psyke.
 6. Vægtreguleringens fysiologi.
 7. Appetitreguleringens fysiologi.
 8. Energiomsætningens fysiologi.
 9. Forskellige former for overspisning og håndteringsmetoder.
 10. Biopsykoedukation om overspisning og stress.
 11. Kostråd til vægttab.
 12. Motionsråd og andre livsstilsråd.
 13. Kost, motion og motivation.
 14. Små Skridt-metoden.
 15. Kaos, kost og coaching.
 16. Planlægning, struktur og coaching.
 17. Mindful Spisning-metoden.
 18. Nydelse som slankemiddel.
 19. Opmærksomhedstræning og meditation.
 20. Aflæring af slankekure, autopilot og spiseforstyrrelser.
 21. Introduktion til videnskabsteori og forskningsmetoder.
 22. Holistisk Slankecoaching som samlet metode.
 23. Læring via erfaring, dialog, praksis og refleksion.
 24. Etiske og politiske (magtmæssige) aspekter ved håndteringen af overvægt i samfundet.
 25. Kommunikation og formidling af budskaber om vægt og sundhed.

Undervisningen er dialogbaseret og problemfokuseret og ikke blot oplæsning af bøger og teori – med henblik på at udvikle reelle kompentencer som holistisk slankecoach

Uddannelsen indeholder et originalt kompendie med en tekst til hvert af de 25 emner. Kompendiet fokuserer på det, der er vigtigt at huske, og som har betydning for det praktiske arbejde som Holistisk Slankecoach uden for meget overflødig teori. Kompendiet udleveres digitalt fra gang til gang som pdf-dokumenter. Du vil få anbefalet supplerende litteratur, som du kan læse, hvis du vil, men det er ikke et krav, da det essentielle er i kompendiet. Den supplerende litteratur er ikke et krav, da du via kompendiet og den dialog-baserede undervisning vil lære alle de centrale pointer ud fra et coach-perspektiv og med fokus på konkrete udfordringer i praksis, dvs. alt det som man ikke bare selv kan læse sig til.

Som studerende får du også fri adgang til en lukket side på PerBraendgaard.dk kun for dig, de andre på holdet og underviseren. Her kan du via kommentarer dele dine erfaringer og skrive spørgsmål. Undervisningsmaterialer vil også blive lagt ud på denne lukkede side.

Når du har bestået den afsluttende prøve, får du udleveret et diplom med retten til at kalde dig ‘Holistisk Slankecoach uddannet af Per Brændgaard’.

OBS: Du behøver ikke selv være åleslank for at tage uddannelsen. Der kan være pædagogiske fordele ved at kende til følelserne, situationerne og udfordringer selv, ligesom der er “risiko” for, at din krops vægt og fedtmasse vil blive reduceret i løbet af uddannelsen, og du vil kunne gøre konstruktiv brug af denne erfaring overfor dine klienter fremadrettet.

Sundhed med frihed