Værdier

Google-annonce:

Peer Brændgaard arbejder og lever ud fra disse værdier.

  1. SUNDHED. Sundhed er velvære og at blive og være hel. Det er meget individuelt, hvad det konkret omfatter og kræver, men det er altid vigtigt med en holistisk (dvs. helhedsorienteret) tilgang, der omfatter alle relevante dimensioner og faktorer samt deres indbyrdes samspil.
  2. HOLISME. Holisme er filosofien om, at helheden er mere end summen af de enkelte dele. Det fører til fokus på dynamiske samspil i komplekse systemer samt integreret tværvidenskab fremfor at stirre sig blind på udvalgte dele og discipliner. På samme måde kan problemer bedre løses ved at tænke dybere, bredere og ud af boksen.
  3. VIDENSKABELIGHED. Videnskab og rationel, kritisk tænkning sikrer de bedste bud på sandheden, fortsat nysgerrighed og ydmyghed overfor, hvad man ved, og hvad man endnu ikke ved. Det fører til fokus på evidensgrundlag for budskaber med inddragelse af alle typer rigtig evidens fra alle relevante videnskaber.
  4. SANDHED. Selvom sandheden om noget som helst kan være svær eller måske umulig at finde, så bør vi altid gøre vores bedste for at søge sandheden, også selvom både det at søge og det at finde sandheden kan fremkalde angst og kaos. Det afgørende er selve intentionen om at søge sandheden. Det fordrer fri og åben debat og udveksling af synspunkter, beviser og argumenter.
  5. PRAGMATISME. Viden skal kunne forstås og bruges i praksis af målgruppen til at løse reelle problemer og til at opnå gavnlig udvikling. Pragmatisme fører til fokus på formulering og formidling af enkle, brugbare koncepter og budskaber.
  6. HUMANISME. Humanistiske værdier som frihed til forskellighed og frihed fra tvang skal ikke blot respekteres men direkte integreres, hvis tiltag af enhver slags skal være til gavn for menneskeheden. Den enkeltes bevidsthed rummer et stort potentiale. Fascistiske, totalitære og teknokratiske løsninger bør derimod mødes med engageret skepsis.
  7. NÆSTEKÆRLIGHED. Næstekærlighed er baseret på, at man genkender sin åndelige essens i alle andre. Det fører til venlighed, hjælpsomhed og respekt. Næstekærlighed er let overfor dem, man kan lide og straks sværere overfor dem, der har gjort en ondt. Det er svært at elske sin fjende som sig selv, som Jesus Kristus opfordrede os til, men vi bør alligevel prøve. Buddhistisk metta-meditation er et godt redskab.
  8. FRED. Både store og små uretfærdigheder i samfundet bør altid bekæmpes med fredelige midler såsom oplysning, dialog og debat. Vold gør kun gavn i de yderste nødstilfælde af nødværge og selv da, bør volden stoppe, når den akutte trussel er standset.

Peer Brændgaard

Coverfoto: Unsplash.com (Sean Stratton)

Google-annonce: