Valgsvindelsagen

Flemming Blicher og jeg har den 23. december 2021 stævnet overborgmester Lars Weiss for valgsvindel til Københavns Byret.

Sagen drejer sig om, at der ikke var rubrikker ud for bl.a. mit navn ved Frihedslisten ved valget til Københavns Kommune i 2021. Det betyder, at valghandlingen har været ulovlig, og at vi, som minimum, har krav på en økonomisk erstatning.


Retssager