Mental sundhed

Mental sundhed er at have det psykisk godt.

Mental sundhed er mental nydelse, energi, fred og frihed.

Wiki

Skriv et svar

Oplysning om sundhed, eksistens og politik