Holistisk sundhed

Holistisk sundhed er sundhed med helhed, frihed og bevidsthed.

Holistisk sundhed er en helhedsorienteret tilgang til individuel sundhed med fokus på selve samspillet mellem de forskellige faktorer og med den opfattelse, at hele sundheden er mere end summen af de enkelte sundhedsfaktorer.

Holistisk sundhed består af disse seks dele:

Holistisk sundhed er velvære, dvs. en følelse, som er opbygget af disse fire aspekter:

Holistisk sundhed er at have det så godt som muligt indenfor alle disse områder og dimensioner.

Holistisk sundhed er et basalt fundament for livskvalitet og produktivitet. Holistisk sundhedsfremme er den vigtigste investering for individer, virksomheder og samfund.

Wiki

Holistisk ernæring og sundhed