Dana-betaling

Google-annonce:

Dana-betaling er, hvor du selv bestemmer prisen for den ydelse, du har modtaget.

Dana-princippet har rødder i buddhistisk kultur og tradition. “Dāna” er et sanskrit- og pali-ord, der betyder “generøsitet”. I buddhistiske traditioner betragtes det at kultivere generøsitet som en stærk og aktiv åndelig praksis. Det er den måde, hvorpå buddhistiske undervisere har været finansieret gennem hundreder af år – via frivillig betaling fra eleverne.

Dana-betaling betyder også, at hver enkelt betaler efter udbytte og formåen. Hvis man f.eks. oplever, at man har fået dårlig undervisning, så kan man lade helt være med at betale. Hvis man derimod oplever, at man har fået et stort udbytte, så er man spirituelt forpligtet til at betale derefter. Beløbets konkrete størrelse afhænger af den enkeltes økonomiske situation.

Dana er ikke donation eller indsamling, da man i dana betaler for en konkret ydelse. Man bestemmer blot selv prisen, og så er der den spirituelle overbygning på princippet. Man kan også kalde det fleksibel, selvreguleret betaling. Nogen mener, at den nye tids økonomi vil være baseret på dette princip i stedet for faste priser.

Økonomi, priser og betaling

Google-annonce: