Vejledende priser

Denne side indeholder vejledende priser for booking af Brændgaard.

Forsamtale (30 min.): gratis.

Individuel samtale (60 min.): 800,- kr.

Gruppesamtale (60 min.): 1.000,- kr.

Foredrag for privat gruppe: 100,- kr. pr. deltager

Konsulentarbejde for virksomhed (pr. time): 800,- kr. + moms

Foredrag for virksomhed (1-1½ time): 6.000,- kr. i alt

Økonomi, priser og betaling

Kontakt & Booking